آثار و کتب

لیست کتب تألیف‌شده توسط دکتر عبدالعظیم کریمی

کتاب پاسخ های غیرعادی به پرسش های خیلی عادی

پاسخ‌های غیرعادی به پرسش‌های خیلی عادی

آگاهی بشر همواره معطوف به بخش مجهولات و نیمه ی ناپیدای جهان هستی بوده است خیزشگاه حقیقت نه در قسمت های روشن زندگی بلکه در بخش های تاریک آن است. گنجینه ی معرفت نیز نه در دانسته های آشکار بلکه در ندانسته های پنهان خزیده است. هر پرسشی باید خلق کننده ی پاسخی فضاگشا برای تولید و صورت بندی «پرسشی ساخت «گشا به قصد راه یافتن به افقی والاتر و نگاهی گشوده‌تر باشد.
در این کتاب پرسش‌زا، آنچه در قالب پاسخ‌های ابهام‌زا، بیان شده آبستن اندیشه‌های رازورزانه است و اندیشه‌ورزی زنده و بالنده زمانی رخ می‌دهد که آدمی با همه وجود خویش درگیر موضوعی مبهم و «مسئله‌مندانه شود زیرا هوش و تفکر در موقعیت‌های نامعلوم و ناگشوده تحریک می‌شود.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۳
 • ناشر: انتشارات قدیانی

کتاب فرزندپروری از نگاهی دیگر - چگونه فرزندپروری نکنیم

فرزندپروری از نگاهی دیگر (چگونه فرزندپروری نکنیم)

فرزندان ما، نه آنچه را که به زبان می آوریم بلکه آنچه را که از بیان آن خودداری می کنیم می شنوند؛آنها نه از کردار نمایشی ما ، بلکه از احوال وجودی و باور قلبی ما پیروی می‌کنند؛آنها نه به آنچه در "نمود ظاهری" ما ، بلکه به آنچه در "بود باطنی" ما نهادینه شده است اقتدا می کنند؛آنها نه آنچه که می خواهیم باشند ، بلکه به آنچه براستی هستیم گرایش می یابند.پس برای تربیت فرزندانی شایسته، نخست باید خودمان شایستهِ تربیت کردن باشیم؛ برای تغییر رفتار فرزندان باید نخست خود را تغییر دهیم؛ برای ایجاد ‌آرامش و تعادل در روح و روان فرزندان، باید روح و روان خود را آرام ومتعادل کنیم؛ برای تقویت نیروی عشق و مهر در فرزندان ، باید خودمان در زندگی مهرورزی و عشق‌ورزی را پیشه کنیم؛ برای ایجاد اعتمادبه‌نفس در فرزندان، باید خودمان اعتمادبه‌نفس کافی داشته باشیم.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۱
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

غایت های وارونه، برداشت‌های ممنوعه

غایت‌های وارونه، برداشت‌های ممنوعه

طرح گفتمانِ «غایت های وارونه ، برداشت های ممنوعه»، بهانه ایی برای واگشایی و رونمایی از نگاهی متفاوت به شیوه ای وارونه است تا آن چه در ساختار ذهن و اندیشه ما ،مانوس و معمول شده است از ریشه و بنیاد نامانوس و نامعمول بنماید. با این نگاه ناباب و شاید نایاب، البته با دلی آشوبناک ناگهان در می یابیم که در این جهان باژگون، یا راه را وارونه می‌رویم یا وارونه راه می رویم. به بیانی دیگر، یا نگاه ما به زندگی وارونه است و یا نگاه زندگی به ما وارونه شده است؛یا جهان در دید ما دگرگون می‌نماید یا ما در دید جهان دگرگون گشته‌ایم. گویا آن چیز هایی را که نمی دانیم به دلیل چیز هایی است که می دانیم؛ آن چیزی هایی که نمی بینیم به دلیل چیزهایی است که می بینیم؛آن چیزهایی که نمی شنویم به دلیل چیزهای است که می شنویم و آن چیزهائی را که نداریم بدلیل چیزهائی است که داریم.برای بازشناسی این جهان وارونه نخست باید با یک « دوربرگردان کامل » جاده پیشِ رو را با «نعلی باژگون » دور بزنیم و هرم شناختی خود را از سَر بِه تَه جابجا و معکوس کنیم.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۲
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب چگونه ندانیم و نخواهیم - فضیلت ندانستن، نداشتن و نخواستن

چگونه ندانیم و نخواهیم ( فضیلت ندانستن، نخواستن و نداشتن)

باید دانست که غایت علم، جهل است و غایت عقل، حیرت و غایت معرفت تسلیم است. شناخت هر چیز آزاد شدن از شناخت آن چیز است، و غایتِ داشتنِ هر چیز بخشیدن آن چیز است و غایتِ خواستن هر چیز نخواستن آن چیز است!آن‌چه دانستنی است با ندانستن آن معنا می‌یابد؛ آن‌چه داشتنی است با نداشتن آن بقا می‌یابد وآن‌چه خواستنی است با نخواستن آن ثبات می‌یابد.دانستن شکل دیگری از جهل پنهان است و ندانستن مرحله‌ایی است والا برای آشکار شدن آن جهل! آن‌چه ما از واقعیت می‌دانیم اگر فراتر از آن نرویم و در آن بمانیم خود حجاب فهم واقعیت است؛ این دانستن جهلی دیگر از جنس دیگر را سبب می شود. برای شناخت واقعیت ، ذهن باید از خود را در برابر آن گشوده گردد بی آنکه آن را به خود‌آلوده کند و این حالت در زمانی رخ می دهد که ذهن خالی از دانسته هاشود . خالی شدگی با پارسایی ذهنی و تقوای فکری رخ می دهد تا ازشر رهزنان ذهن و دل بتوان ره به سلامت برد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۲
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

هونادرمانی - زندگی به سبک فطری

هونادرمانی (زندگی به سبک فطری)

هونا درمانی به مثابه زندگی به سبک فطری، نوعی خودیابی رهایی بخش برای مستقر شدن در زمین وجودی خویش به قصد دست یابی به آرامش و تعادل پایدار برغم مواجهه با ناکامی ها و ناملایمات زندگی است، این تعادل پایدار زمانی رخ می دهد که آدمی از هر گونه تعادل جویی ناپایدار دوری گزیند: زیرا ریشه همه بی قراری های آدمی در قرار طلبی اوست (جمله بی قراریت از طلب قرار توست) باید طالب بی قرارشد تا قرار یابی دائمی پدیدار شود. هونادرمانی ، ما را ازآلودگی ها و اثرپذیری‌های فروکاهنده، پاک و منزه می کند تا به خود ناب و زندگی زنده نایل آییم. لازمه رسیدن به مقام خطیر اما لطیف ِ« هونا » بلوغ کامل در « کنشمندی خلاقانه» است،یعنی بلوغ در تسلیم کنشمندانه ، بلوغ در پذیرش متواضعانه ؛ بلوغ در روابط صلح جویانه با همه موجودات عالم هستی ؛ بلوغ درعشق ورزی خالصانه ؛ بلوغ در رابطه بالنده با همنوعان خویش؛ بلوغ در احساس یگانگی با همه پدیده ها و افراد و اشیاء و در نهایت بلوغ تسلیم شدگی محض در برابر اراده الهی و خوشامد گویی به آنچه تقدیر حکم می کند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۲
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب نگاهی پساشناخت به رازدرمانی شفابخش: چگونه روان‌درمانی نکنیم!​

نگاهی پساشناخت به رازدرمانی شفابخش: چگونه روان‌درمانی نکنیم!

این کتاب نقدنامه‌ای واگرا و نامتعارف، علیه روان‌درمانی‌های متعارف و عامه‌پسند است که هنر والای درمان و راز ناگشوده آن را به تکنیک‌ها و ترفندهای تخدیرکننده فروکاسته‌اند. مخاطب این اثر آنچه را که تا کنون از روان‌شناسی زرد و روان‌درمانی بازاری آموخته است به یکباره می بازد تا از این باختن سازنده، هنر «رازدرمانیِ» شفابخش را شخصا کشف و خلق کند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۴-۰۸-۱۴۰۱
 • ناشر: صابرین

کتاب مواجهه با بحران پساکرونا

مواجهه با بحران پساکرونا

کرونا ویروس نازنده" به مثابه یک "پدیده نادیده" مأموریتی زنده و کوبنده" دارد تا دید و نظر بشر کوردل را به بخش پنهان زندگی آلوده خود آشنا سازد و با شرمندگی و سرافکندگی تمام، نظاره‌گر صحنه‌های دل‌خراش روح آلوده به فساد و تباهی و تخریب خود در این جهان آشفته باشد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۸-۰۶-۱۴۰۱
 • ناشر: قدیانی

کتاب چیستان های رازگستر

چیستان‌های رازگستر: فراسوی ذهن ناشناخته

این کتاب برای فهمیدن و قانع شدن و آرام شدن نیست بلکه برعکس، برای برهم زدن آرامش ذهنی و فروریختن نظم و انضباط فکری است تا با ذهن آشوبی دردناک، مخاطب اهل سلوک، اسب سرکش اندیشه را به فراسوی ذهن ناشناخته بتازاند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۸-۰۸-۱۴۰۰
 • ناشر: صابرین

کتاب کسب دین علیه کشف دین

کسب دین علیه کشف دین

هدف این کتاب آزادی از دینداری قالبی، به قصد دین‌یابی آزاد قلبی است تا با نگاهی فرانگرانه به فراسوی پیامدهای آسیب‌زای دیدگاه‌ها و روش‌های فرودستانه تبلیغ و تربیت دینی رایج، امکان «کشفِ دین برخاسته از دل» را به جای «کسب دین برساخته از ذهن» فراهم سازد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۹-۰۴-۱۴۰۰
 • ناشر: قدیانی

کتاب آسیب شناسی تربیت اجتماعی

آسیب‌شناسی تربیت اجتماعی: اجتماعی کردن، مانع اجتماعی شدن است!

آن‌چه در این مجموعه فراهم آمده گفتارهایی در باب تربیت اجتماعی، با تاکید بر نقش پنهان و آشکار عوامل آسیب‌زا و چگونگی تعامل فرد و جامعه است. در گفتار نخست، زندگی عاریه‌ای در قلمرو تربیت اجتماعی، و درگفتار سوم و چهارم مولفه‌های نظریه‌های تربیت اجتماعی با تاکید بر جنبه‌های متمایز اجتماعی کردن و اجتماعی شدن بررسی گردیده است. در گفتار پایانی به نقش "خود" و چگونگی توسعه‌ی آن در فرآیند شکل‌گیری شخصیت پرداخته شده است. سخن اصلی نویسنده این است که اجتماعی کردن فرد مانع اجتماعی شدن اوست. وی بر این اساس می‌گوید: در تعلیم و تربیت آن‌چه محور قرار می‌گیرد طبیعت، اراده، خواست و نیاز فطری فرد است که باید توسط اولیا و مربیان مورد تایید قرار گیرد. هرگونه تغییر و تبدیل یا تحریف و تحمیل که ماهیت و هویت فردی او را مختل سازد پذیرفته نیست. از همین روست که باید فرصت‌ها و زمینه‌های تربیتی به شکل آزاد اما متعهدانه فراهم شود تا شخصیت کودک به منزله‌ی یک پروسه و نه یک پروژه، و به مثابه‌ی یک جریان تکوینی، و نه تدوینی، رشد یابد و هر فردی به تناسب شاکله‌ی خویش و راه و روش منحصر به فرد خود، به کمال فردی و اجتماعی برسد.

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۰۹-۰۹-۱۳۹۸
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

کتاب همزیستی با کرونا

همزیستی با کرونا: نگاهی متفاوت به زندگی پساکرونا

این کتاب با نگاهی متفاوت، در پی پاسخ به این است که چگونه می‌توان از دل ناآرامی و ناامیدی، امید و آرامش را کشف کرد؟ چگونه می‌توان موقعیت‌های فرساینده و کاهنده را به فرصت‌های بالنده و سازنده تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان مواهب طربناک را در دل مصائب دردناک مشاهده کرد و چگونه می‌توان از طریق مبارزه با این ویروس‌ها آلوده‌ساز، ویروس غفلت زدگی و جهل و خودخواهی و مصرف‌گرایی را از ساحت زندگی خود پاک کرد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۴-۰۸-۱۳۹۹
 • ناشر: صابرین

کتاب زندگی معنوی به سبک مثنوی

زندگی معنوی به سبک مثنوی (چگونه زندگی نکنیم!)

زندگی به سبک مثنوی یکی از جلوه‌های معنوی حیات طیبه برای نوزایی زندگی، پاک شدن از زندگی غیرفطری، اوج تحول در زندگی و بازگشت به اصل آن است. این کتاب کوشیده‌است در بارۀ «چیستی زندگی در گفتمان سلبی، بازجست حیات طیبه در مثنوی معنوی و ویژگی‌های زیستن به سبک مثنوی» صحبت کند. سپس تک بیت‌هایی از مثنوی را تفسیر کرده و در نهایت به آسیب‌شناسی سبک زندگی امروز در مدار روان‌شناسی عامیانه و بازاری پرداخته‌است

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۰۳-۰۹-۱۳۹۸
 • ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان

کتاب یافته های ملی پرلز 2016

یافته‌های ملی پرلز ۲۰۱۶: آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌الملل

این کتاب مهم‌ترین نتایج بین‌المللی مطالعه پیشرفت سواد خواندن در پایه چهارم ابتدایی است که در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول، نتایج مربوط به عملکرد تحصیلی خواندن ارائه شده است که عملکرد کشورها در زمینه آموزش بررسی شده و برخی از مقایسه‌های دیگر از جمله بررسی روند یادگیری خواندن در طول زمان، میزان دستیابی به نقاط معیار بین المللی، مقایسه عملکرد در اهداف و فرایند‌های خواندن و مقایسه جنسیتی ارائه شده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۳-۰۶-۱۳۹۸
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

کتاب در ستایش هیچ‌آموزی

در ستایش هیچ‌آموزی: تعلیم و تربیت تنزیهی

تعلیم و تربیت تنزیهی، بازگشت به اصل است، بازگشت از تربیتی رسمی و بدلی، به تربیت طبیعی و فطری، بازگشت از زندگی فروکاهنده‌ دنیوی، به زندگی فرابرنده‌ اخروی. در این کتاب خرد آشوب و هنجارکوب است که افروختن بینش، جایگزین اندوختن دانش میشود و ذهن‌اندوزی تراکمی جای خود را به ذهن‌ورزی تحولی میدهد تا هرکس به سبک خود به کشف خود و خلق سرنوشت خود بپردازد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۳-۰۲-۱۳۹۷
 • ناشر: قدیانی

کتاب نماز و مدرسه

نماز و مدرسه: نکته‌های روان‌شناختی در تربیت دینی فرزندان

این کتاب جلد دوم منبع جامع «نماز و تربیت دینی» است که در این جلد «مدرسه و تربیت دینی» و نیز شیوه‌های فعال معلمان و مربیان در پرورش حس دینی دانش آموزان ارائه‌ شده است و هدف از آن یاریرساندن به اولیاء و مربیان برای تقویت رغبت و باور دینی کودکان و نوجوانان است. این کتاب به‌عنوان راهنمای معلمان و مربیان مدارس به نقش عوامل روان‌شناختی تربیت دینی دانش آموزان میپردازد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۱-۱۲-۱۳۹۶
 • ناشر: ستاد اقامه نماز

کتاب نماز و خانواده

نماز و خانواده: نکته‌های روان‌شناختی در تربیت دینی فرزندان

این کتاب منبع جامع «نماز و تربیت دینی» است که در این جلد «نماز و تربیت دینی» در «خانواده» و نیز شیوه‌های تربیتی والدین در پرورش حس دینی فرزندان به بحث گذاشته شده است و هدف از آن یاریرساندن به پدران و مادران برای تقویت و پرورش حس دینی فرزندان است. این کتاب به‌عنوان راهنمای والدین، اهداف، عوامل، زمینه‌ها، روش‌ها و بایدها و نبایدهای تربیت دینی کودکان و نوجوانان را همراه با نکته‌های روان‌شناختی موردبررسی قرار داده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۱-۱۲-۱۳۹۶
 • ناشر: ستاد اقامه نماز

کتاب راهبردها و روشهای سلبی

راهبردها و روش‌های سلبی در آموزش: چگونه تدریس و تبلیغ نکنیم!

این کتاب با گفتارهای پیشینه کاوی و با نگاهی تبار پژوهانه درباره واژگان و مفاهیم کلیدی مربوط به تعلیم و تربیت، گفتار متوالی، مجموعه‌ای از راهبردهای آموزش سلبی، راهبردها و روش‌های سلبی در تبلیغ دینی، ناهمانندهای سلبی در برابر آموزش ایجابی اختصاص یافته است.

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۱۹-۱۲-۱۳۹۶
 • ناشر: تلاوت

کتاب بازی و فراغت به مثابه خلاقیت و معنویت

بازی و فراغت به مثابه خلاقیت و معنویت

بازی و فراغت فرآیندی است در جهت انسان شناسی، خودشناسی و یافتن و جست وجوی «خود». در این اثر برای ساحت وجودی و ساحت شناختی تمایز قایل میگردد. ساحت وجودی شباهت به دوران کودکی دارد، که کودک در حال بازی است و این حالت از فطرت است و نه از جریان شناخت. در حالی که ساحت شناختی با آغاز تعلیم و تربیت جریان می یابد و راه ساحت وجودی را مسدود می کند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۴-۱۰-۱۳۹۶
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

کتاب تربیت در آینه تاویل خویش

تربیت در آینه تاویل خویش: چگونه تغییر نکنیم؟

یکی از چالش های بزرگ انسان معاصر این است که از لولای وجود خویش خارج گشته است و در حال تولید و تکثیر نسخه های بدلی از خویش است . در تربیت به سبک تاویل خویش ، این امکان پدید می آید که ما «هستی درونی» خود را آنگونه که ذاتا هستیم بازیابیم . هستی درونی به تعبیر سارتر همان «هستی در خود» است که از خود زاده شده و به خود باز می گردد .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۵-۱۲-۱۳۹۵
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب روان درمانی سلبی

روان‌درمانی سلبی


 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۵-۱۱-۱۳۹۵
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب آموزش علیه آموزش

آموزش علیه آموزش

کتاب «آموزش علیه آموزش» برای خواندن نیست بلکه برای نجات دادن است. هدف این اثر بی اثر کردن آثار تعلیم و تربیت فاجعه باری است که اثر بخشی هر گونه اقدام اصلاحی را بی اثر می کند؛ این کتاب برای آگاهی از پیامدهای پنهان فاجعه تعلیم و تربیت آسیب زا نیست بلکه فراتر از آن بستریابی برای تغییر بنیادین مفروضه های زیرین سازه های نظری تفکراتی است که منجر به آسیب های جبران ناپذیر تربیتی در کودکان و نوجوانان می شود.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۲-۱۰-۱۳۹۵
 • ناشر: قدیانی

کتاب ناباب و نایاب عبدالعظیم کریمی

ناباب و نایاب: گفتارهای ناباب در تعلیم و تربیت نایاب

این کتاب بابی دیگر از تعلیم و تربیت نایاب میگشاید تا همه مؤلفه‌ها و عناصر تربیت آسیب‌زا به چالش کشیده شود. هدف تربیت تأیید کردن فطری افراد است و تربیت دینی شعله‌ور ساختن شور دینی و برانگیختن حس دینی برای زیست مؤمنانه است. در این نگاه نامعمول، معلوم میشود که پیشرفت تحصیلی، شتاب گرفتن دانش‌آموزان برای رقابت فرساینده در نمره و رتبه عالی نیست، بلکه یورش مشتاقانه به ناشناخته‌هایی است که بنیاد شناخته‌های آن‌ها را به طرزی مرموزانه والایی میبخشد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۳-۰۹-۱۳۹۵
 • ناشر: مهرستان

کتاب اوج شدن در عمق بودن

اوج شدن، در عمق بودن!

کتاب حاضر، گفتمانی ناگفته از نگاهی شوریده به امور نادیده است که هدف پنهان آن، آشکارسازی نهانگاهی است که در عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان‌ها لانه کرده است. مؤلف بر آن است تا این گام‌های وارونه، خواننده را در این جهان باژگون از مقام نازل شدن، به مقام واصل بودن، که همان اتصال هدایت تکوینی و فطرت ناب ربوبی است، رهنمون سازد. مؤلف بیان می‌دارد که اغلب مردم همانی نیستند که هستند، بلکه همانی هستند که نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی است که تربیت نیز از بود خود خارج شده و به نمودهای بی‌ریشه تبدیل می‌شود.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۹-۰۳-۱۳۹۴
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب عربی مع براعم حیاه

مع براعم الحیاه


 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۷-۱۲-۱۳۹۳
 • ناشر: مؤسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی

سوال‌های مطالعه بین‌المللی روند علوم و ریاضیات (تیمز 2007) ویژه پایه چهارم ابتدایی

سوال‌های مطالعه بین‌المللی روند علوم و ریاضیات (تیمز ۲۰۰۷) ویژه پایه چهارم ابتدایی


 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۱۱-۱۰-۱۳۹۲
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

کتاب گزاره-های وارونه از عاقلان دیوانه

گزاره‌های وارونه از عاقلان دیوانه

این کتاب به بهانه عنوان وارونه آن، سویه‌ای وارونه به خود می گیرد. در این وارونه‌گویی‌ها و گزین‌گویه‌ها نامعلوم و نامانوس مخروط دید موجود از سر به ته و از پشت به رو می گردد. در این کتاب تلاش شده است حقایق درونی که در بیرون از وجود، وارونه شده اند که با کشف و شهود به قامت اولیه خویش باز گردند و آنگاه این یافته های شهودی نه با تایید "عقل معاش اندیش" و ذهن شرطی شده، بلکه با تمکین "عقل معاد اندیش" و دل صافی شده درک شوند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۰-۰۹-۱۳۹۲
 • ناشر: قدیانی

کتاب واژه نامه وارونه از جاهلان فرزانه

واژه‌نامه‌ی وارونه از جاهلان فرزانه

در این اثر معنای واژگان با برداشتی آزاد و از زاویه‌ای دیگر در معرض دید خوانندگان اهل نظر قرار میگیرد تا گستره ناپیدای حیات واژگان، که در پس حیاط خلوت پنهان ذهن فرزانگان و دیوانگان جولانگاهی دیگر به خود گرفته‌اند، برملا میشود. از این رو، واژگان قلب شده با قالبی تهی از روح تحریف شده و با آمیزه‌ای از طنز و رمز عیان نشده به سخن در آمده‌اند تا معنای اصلی و ندای قلبی خود را از قلب واضعان ناخلفشان به گوش گنگ‌های خواب دیده روزگار به خواب رفته برساند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۰-۰۹-۱۳۹۲
 • ناشر: قدیانی

کتاب اندیشه های وارونه فرزانگان دیوانه

اندیشه‌های وارونه از فرزانگان دیوانه

در این اثر،گزاره های گزند همچون زخمه هایی سوزنده بر زخم واژگان زخمینه ای می خرامد تا پرده های ضخیم پوشیده بر حقیقت را از زبان زخمی فرزانگان دیوانه و دیوانگان فرزانه واپس نهد.این واگویه های«واژگون گرا»وانمایی معناهای وانشده از گفته های خردوزان جنون گزینی است که لایه های حکمت فرو پوشیده ی آنان هنوز به زبان نهان آشنایان واکاوی نگشته است. در این راه،وارونه ی عین راست روی است،و بیراهه رفتن از راه موجود،طریقت درست رفتن به راه مطلوب است؛در این راه،گمشدن و پیدا شدن است و خرابی آبادنی است و شکستن به عمارت درآوردن است!

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۰-۰۹-۱۳۹۲
 • ناشر: قدیانی

کتاب خوشبختی چه چیز نیست

خوش‌بختی چه چیز نیست؟

در این کتاب، نگاهی متفاوت به مفهوم و معنای خوشبختی، نه از منظر ایجابی و اثباتی، بلکه از منظر «انکاری» و «سلبی» است. مؤلف، نظام معنایی را نه بر اساس آنچه هست و آنچه باید باشد، بلکه بر اساس آنچه نیست و آنچه نباید باشد، به تصویر میکشد. فصل اول به مطالب «خوشبختی: بخت خوش نیست، تمنای لذت نیست، قائم به دلیل نیست، برخورداری نیست» می‌پردازد. فصل دوم، خوش بختی را از نگاه عارفان و سالکان، به سبک مثنوی، بهاء ولد، هستی و نیستی، اصل یا سایه خوشبختی را بیان می‌دارد. فصل سوم، چیستی خوشبختی را از نگاه عالمان بررسی میکند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۲-۰۹-۱۳۹۲
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان

اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان

در زبان و فرهنگ ما غالبا دو واژه‌ آزادی و آزادگی در کنار یکدیگر قرار می‌ گیرند. حال آنکه آزادی بیش از هر چیز بار و معنایی حقوقی دارد و در عمل آزادی جسم و تن از بند و زندان است. اما آزادگی، به معنای رهایی فکر و اندیشه است. آزاده را عموما جوانمرد، با شرافت، نجیب و با مروت می‌ دانند اما بردگان چطور؟ بردگی دقیقا نقطه‌ مقابل این تعاریف است. اینکه چطور و با انجام چه اعمال و رفتاری فردی به عنوان آزاده شناخته می ‌شود و چه نوع بندگی و اسارتی، بردگی را به همراه دارد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۴-۰۶-۱۳۹۲
 • ناشر: صابرین

کتاب مدیریت چه چیز نیست ؟ چگونه مدیریت نکنیم

مدیریت چه چیز نیست؟

این کتاب درباره‌ی دانش مدیریت و سازمان‌دهی کارآمد بوده و در تلاش است تا در وهله نخست «جنبه سلبی و پرهیزی دانش مدیریت» با نگاهی آسیب شناسانه از نظر آن چه در میدان رفتار رخ می‌نماید و آن چه در مفروضه‌های ذهنی مدیران نقش بسته است به چالشی تنش‌زا بررسی شده است و سپس ناهمانندی‌های مدیریت صنعتی و تجویزی در مقابل مدیریت انسانی و پرهیزی مقایسه شده تا از این طریق امکان توانمندسازی و ظرفیت گستری انسان‌ها به قصد ایجاد خودگردانی، خود نظم جویی، خودرهبری و خود پایی بدون اتکا به کنترل و نظارت بیرونی افزایش یابد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۱-۰۳-۱۳۹۱
 • ناشر: عابد

کتاب گفت‌های بی گفتمان از عارفان و سالکان

گفت‌های بی‌گفتمان از عارفان و سالکان

مجموعه « گفت‌های بی‌گفتمان»، گزین‌گویه‌هایی از عارفان و سالکانی است که به زبان اشارت، از ژرف‌ترین لایه‌های حقیقت سخن گفته‌اند. «هر افزوده‌ای بر این گفته‌های نیفروخته، حراج کردن معنا و به تاراج بردن راز نهفته در آن است. «گفت‌های بی‌گفتمان از عارفان و سالکان» در پنج فصل آمده است. عنوان فصل اول «گزین‌گفت‌های ناگفتنی از شیخ حسن خرقانی» و فصل دوم «گزین‌گفت‌های نایافتنی از خواجه عبدالله انصاری» است. در فصل سوم «گزین‌گفت‌های بی‌گفتمان از عارفان و سالکان» و در چهارمین فصل «گزین گفت‌هایث پایانی از شیخ ابورجاء خمرکی» آمده و فصل پنجم که آخرین بخش از کتاب است با «گزین گفت‌های نیایشی» پایان می‌یابد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۷-۱۲-۱۳۹۰
 • ناشر: صابرین

کتاب چنین آموخت آنکه نیاموخت

چنین آموخت، آنکه نیاموخت!

عبدالعظیم کریمی در این کتاب به منظور معرفی و آشنایی مخاطبان با معنا، پهنا و ژرفای مفهوم غریب «علم ناآموخته» و پی بردن به گستره ناپیدا و نامرئی معرفت لدّنی و حضوری، مجموعه‌ای از سخنان حکیمان ایرانی و غربی و حکایت‌های عارفان و فرزانگان فرهنگ‌ها و سرزمین‌های گوناگون را گردآوری و به رشته تحریر در آورده است. منظور از علم ناآموخته، معرفت به قلب است؛ یعنی انسان، با وجدان فقر ذات خود، غنای ذات الهی را دریابد. بدین ترتیب جایگاه علم ناآموخته از «نگاه مولوی»، «خواجه عبدالله انصاری»، «عزیز تسفین، «آبراهام مرفرلو»، «کریستیان بوبن» و... در کتاب بررسی شده است. در پایان ضمیمه‌ای شامل ویژگی‌های «علم حضوری» و تفاوت آن با «علم حصولی» و چگونگی تبدیل شدن علم حصولی به علم حضوری در تعلیم و تربیت و نیز نوشتاری با عنوان «جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی مولوی» به همراه شرح حال فرزانگان علم ناآموخته عیناً از منابع اصلی تلخیص و نقل شده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۵-۱۱-۱۳۹۰
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب آسیب شناسی آموزش خلاقیت

آسیب‌شناسی آموزش خلاقیت

در این اثر، پدیده «خلاقیت» به عنوان کیفیتی نامرئی و سنجش‌ناپذیر بررسی می‌شود. عبدالعظیم کریمی میکوشد تعلیم و تربیت «سلبی» و «پرهیزی» را در مقابل تعلیم و تربیت «ایجابی» و «تجویزی» در حیطه خلاقیت شکل ‌دهد. وی با تأکید بر «آموزش‌ناپذیری» خلاقیت، معتقد است که خطرناکترین موانع توسعه و رشد این پدیده، همان عوامل به ظاهر تقویت کننده آن هستند. در این راستا، ابتدا درباره مسئله مرگ خلاقیت در بستر تعلیم و تربیت بحث میکند و سپس فرضیه‌های پدیدآیی خلاقیت را معرفی میکند. در ادامه، پدیده خلاقیت را در گستره روش‌های گوناگون واکاوی میکند و در نهایت روش‌های مختلف آموزش این پدیده را به نقل و نقد می‌گذارد. گفتنی است در انتهای کتاب گزاره‌های گزینه‌شده‌ای درباره خلاقیت به روایت خلاقان بزرگ آورده شده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۸-۰۴-۱۳۹۰
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب راه ذکر و راه فکر

راه ذکر و راه فکر

طرح گفتمان، طریقت ذکر، بدون آشنایی با ساختمان «حکمت فکر» رهروان طریق مکاشفه و شهود عرفانی، امکان‌پذیر نیست. هدف از بازخوانی مفهوم ذکر و کشف راهبردهای آن در این کتاب، پرداختی به یکی از حکمت‌های فراموش شده در قلمرو تعلیم و تربیت است. کتاب از چند گفتار مستقل، اما به هم مرتبط تشکیل شده است. در بخش نخست از پیامدهای آسیب‌زا و بازدارنده یاددهی و یادگیری «بیرونی» که مانع یادآوری و بازکاوی معرفت درونی است، به همراه آموزه‌ها و تجربه‌های عرفانی سخن به میان آمده است. در بخش دوم از رابطه رازآلود به ذکر و «فکر» رهایش و انبساط ذهن و دل پرده‌برداری شده است. در بخش سوم، «راز ذکر از نگاه مولوی»، براساس آموزه‌های مثنوی معنوی به نمایش در آمده است. بخش بعدی این اثر، به برخی گزاره‌های «آشوبناک» و شط حیات «طربناک» از عارفان و «سالکان طریقت ذکر» اشاره شده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۶-۰۷-۱۳۸۹
 • ناشر: عابد

کتاب کلیدهای پرورش هوش اخلاقی در کودکان و نوجوانان

کلیدهای پرورش رفتار و ارزشهای اخلاقی در کودکان و نوجوانان

تقویت هوش اخلاقی کودکان بهترین فرصت برای قرار دادن فرزندانمان در مسیر درست است، تا آنها بتوانند علاوه بر درست فکر کردن، درست هم عمل کنند. علاوه بر این، پرورش ویژگی‌های شخصیتی پایدار نیز، در گروی تقویت هوش اخلاقی است. به عقیده نگارنده، تعدادی از کودکان، به علت آن که هرگز هوش اخلاقی را کسب نکرده‌اند دچار مشکلات جدی شده‌اند. آنها با وجدان سست، خویشتن‌داری ضعیف، حساسیت اخلاقی رشد نیافته و باورهای نابه‌جا، از نظر شخصیتی به شدت ناقص هستند. وی در این مجلد از مجموعه «کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان» با عنوان «هوش هیجانی» به هفت فضیلت اساسی اشاره میکند که پایه‌های اخلاقیات و انسانیت هستند. این هفت فضیلت عبارت‌اند از: همدلی، وجدان، خویشتن‌داری، احترام به دیگران، مهربانی، بردباری و انصاف. او نقش خانواده را در پرورش فرزندان بر اساس این فضایل بسیار مهم می‌داند و معتقد است اولین الگوهای کودکان، والدین هستند.

 • نقش: مقدمه
 • تاریخ انتشار: ۱۲-۰۸-۱۳۸۸
 • ناشر: صابرین

مجموعه داستان‌ها و سوال‌های قابل انتشار پرلز

مجموعه داستان‌ها و سوال‌های قابل انتشار آزمون پرلز ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶


 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۰۱-۰۶-۱۳۸۸
 • ناشر: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

کتاب نافهمیدگی فهم راز

نافهمیدگی فهم راز "گزاره‌های رازناک"

«آن که بیش‌تر می‌خواهد، کم‌تر راضی می‌شود؛ آن که بیش‌تر می‌درخشد، کم‌تر می‌نماید؛ آن که بیش‌تر می‌فهمد، کم‌تر می‌داند؛ و آن که بیش‌تر می‌گوید، کم‌تر می‌شنود»، «آن کسی که تصور میکند حقیقت را به تمامی فهمیده است، نافهمی خویش را از حقیقت به تمامی نمایان ساخته است» و «آدمی هرقدر ظاهر خود را بیش‌تر نمایان سازد، باطنش را بیش‌تر گم میکند». مجموعه حاضر مشتمل بر جملات قصاری با مضامین پندآمیز با موضوعاتی چون هشیاری، مشکلات، زندگی، ایمان، و ادراک است. نگارنده در آغاز و پایان کتاب جملات و تکبیت‌هایی را از اشخاصی چون «جنید»، «شبلی» و «حصری» آورده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۹-۰۴-۱۳۸۸
 • ناشر: عابد

کتاب چنین گفت آن که نگفت

چنین گفت، آن که نگفت

نگارنده در این کتاب گفت‌وگویی را مطرح می‌سازد که از جنس لفظ و کلام نیست و در قالب زبان عام نمی‌گنجد، وی معتقد است با «نگفتن» انسان می‌تواند به پهنا و ژرفای پنهان حقیقت دست یابد. نگارنده قصد ندارد بسترهای فکری و اندوخته‌های فلسفی و اندرزهای عرفانی آماده و هضم شده را پیش روی مخاطب قرار دهد، بلکه در این گفتمان «بی‌گفت»، گزاره‌های سرشار از «ابهام» و «ایهام» فقط برای تکاندن کالبد ذهن، و پاره کردن زنجیر عادت و رها کردن اندیشه‌ از وبال آموزه‌های پیش‌ساخته را عرضه می‌دارد. نیمه ناگفته آنچه در این گذر گفته شده است از روی عمد پنهان مانده است تا مخاطب جوینده حقیقت، به قدر فهم خود پرده از آن سوی ناگفته‌ها برگشاید. نگارنده معتقد است نافذترین و زیباترین بخش یک گفت‌وگوی حکیمانه همان بخش ناگفته‌های آن است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۹-۰۴-۱۳۸۸
 • ناشر: عابد

کتاب فرهنگنامه طنز واژگان عبدالعظیم کریمی

فرهنگنامه طنز و رمز واژگان

واژگان همچون آدم ها در حال رشد و تحول اند ، از دوره ای به دوره ای دیگر به حسب زمان و مکان و زمینه و زمانه و مخاطب خود معنای دیگر می یابند. زندگی با واژگان مانند زندگی با آدم هاست . اگر با آنها روراست و صمیمی باشیم آنها هم همه اندرون خود را با کمال صداقت به نمایش می گذارند. واژه ها هم شبیه آدم ها خوب و بد و زشت و زیبا و ساده و پیچیده دارند . آنها نظیر سیاه چاله های چرخان خورشیدی حامل اجزای ناگشوده و رازآلودی هستند که افق رویدادهای داخل آنها با آنچه از بیرون مشاهده می شود متفاوت است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۴-۱۲-۱۳۸۷
 • ناشر: عابد

گزارش اجمالی نتایج ملی و بین‌المللی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001

گزارش اجمالی نتایج ملی و بین‌المللی پرلز ۲۰۰۶ در مقایسه با پرلز ۲۰۰۱


 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۱۹-۱۱-۱۳۸۷
 • ناشر: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

کتاب نکته های کاربردی فرزندپروری والدین

نکته‌های کاربردی در: فرزندپروری والدین

همۀ پدران و مادران آرزو میکنند که فرزندانشان در زندگی، افرادی مستقل، امیدوار، بانشاط، باایمان و برخوردار از همۀ فضیلت‌های علمی و اخلاقی و اجتماعی باشند. اما گاهی به رغم همۀ این خواسته‌ها و تلاش‌ها، نه تنها به آن‌چه که آرزو کرده‌اند نمی‌رسند بلکه آن‌چه را که از آن واهمه داشته و همواره در صدد پیش‌گیری از وقوع آن بوده‌اند در رفتار فرزندشان ظاهر می‌شود. از همین رو باید به این واقعیت بیش از پیش آگاه شد که تربیت چیزی فراتر از بهکارگیری برخی قانون‌ها، روش‌ها و اصول و فنون تقلیدی و کتابی و اکتسابی است. اصول و فنون و روش‌ها اگرچه لازم است اما کافی نیست. کیفیت ترکیب و تعامل مجموعه عوامل تربیتی می‌تواند فرایند اثرگذاری را در شکل‌گیری شخصیت کودک تعیین کند. به این ترتیب، هر کودکی با توجه به شخصیت، پیشینه، علایق، نگرش‌ها و خصوصیات خلقی روش تربیتی مختص به خود را می‌طلبد. نگارنده در کتاب حاضر نکاتی روان‌شناختی کاربردی را در زمینه فرزندپروری در اختیار والدین قرار می‌دهد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۳-۰۹-۱۳۸۷
 • ناشر: انجمن اولیا و مربیان

کتاب فضیلت نایادگیری

فضیلت نایادگیری

لازمۀ یادگیری فعال و خلاق در وهلۀ نخست، یادگیری‌زدایی از آموزه‌هایی است که کنش آزاد ذهن فراگیر را از کشف فاعلی و فهم درونی باز می‌دارد، و قبل از این که فراگیر شخصا یاد بگیرد دیگری به او یاد می‌دهد و همین یادهی بیرونی مانع یادگیری درونی می‌شود. به تعبیر "ژان پیاژه": هرگاه بخواهیم چیزی را به کودک یاد بدهیم مانع شده‌ایم تا او خود شخصا آن را کشف و اختراع کند". از آن‌جا که در نظام‌های آموزشی رایج، اولیاء و مربیان غالبا در پی یاددهی مداوم مطالب به کودکان هستند، همواره ناخواسته و غیرمستقیم مانع اصلی‌ترین فرایند یادگیری اکتشافی می‌شوند؛ چرا که یادگیری واقعی متضمن نایادگیری به همراه یادگیری‌زدایی پی‌درپی است. در این اثر تلاش شده است که ضمن برجسته کردن اهمیت جنبۀ سلبی یادگیری (نایادگیری) و تاکید بر ابعاد پیچیده و ناپیدای آن، نقش زمینه‌ساز و در عین حال بنیادی این فضیلت فراموش شده در کنار سایر فضایل یادگیری و فرایادگیری آشکار شود.

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۲۲-۰۲-۱۳۸۷
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب شطحیات تربیتی

شطحیات تربیتی

عبدالعظیم کریمی با استفاده از گفتار عارفان و متون عرفانی عبارات و نکته‌هایی در خصوص اخلاق عرفانی، تربیت انسان و تکامل معنوی او فراهم آورده است. علاوه بر آن، نگارنده بر اساس همان گفته‌های عارفانه، از شیوه‌ی تربیتی خاص و به صورت "شطحیات تربیتی" با نام "تربیت حادثه‌ای" سخن می‌گوید و خاطرنشان میکند: شطحیات تربیتی، گزین‌های حکیمانه‌ای است که از گزاره‌های گزیده اما گزنده‌ی مربیان بزرگ تربیتی و اندیشمندان نیکسرشت الهی و عارفان شوریده حال گلچین شده است تا چهره‌ای دیگر از تربیت پنهان و نامرئی را با زبانی دیگر و از زاویه‌ای دیگرسان به نمایش بگذارد... "تربیت حادثه‌ای" بر خلاف "تربیت قاعده‌ای" درونی است و نه بیرونی، شهودی است و نه دستوری؛ بینشی است و نه دانشی، طبیعی است و نه عاریه‌ای که بر اثر همخوانی بین آن‌چه در درون جست‌وجو میکنیم و آن‌چه در بیرون رخ‌نمایی میکند "اتفاق" می‌افتد".

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۱۳-۱۰-۱۳۸۵
 • ناشر: عابد

کتاب آسیب شناسی تربیت اجتماعی

آسیب‌های تربیت اجتماعی

آن‌چه در این مجموعه فراهم آمده گفتارهایی در باب تربیت اجتماعی، با تاکید بر نقش پنهان و آشکار عوامل آسیب‌زا و چگونگی تعامل فرد و جامعه است. در گفتار نخست، زندگی عاریه‌ای در قلمرو تربیت اجتماعی، و درگفتار سوم و چهارم مولفه‌های نظریه‌های تربیت اجتماعی با تاکید بر جنبه‌های متمایز اجتماعی کردن و اجتماعی شدن بررسی گردیده است. در گفتار پایانی به نقش "خود" و چگونگی توسعه‌ی آن در فرآیند شکل‌گیری شخصیت پرداخته شده است. سخن اصلی نویسنده این است که اجتماعی کردن فرد مانع اجتماعی شدن اوست. وی بر این اساس می‌گوید: در تعلیم و تربیت آن‌چه محور قرار می‌گیرد طبیعت، اراده، خواست و نیاز فطری فرد است که باید توسط اولیا و مربیان مورد تایید قرار گیرد. هرگونه تغییر و تبدیل یا تحریف و تجمیل که ماهیت و هویت فردی او را مختل سازد پذیرفته نیست. از همین روست که باید فرصت‌ها و زمینه‌های تربیتی به شکل آزاد اما متعهدانه فراهم شود تا شخصیت کودک به منزله‌ی یک پروسه و نه یک پروژه، و به مثابه‌ی یک جریان تکوینی، و نه تدوینی، رشد یابد و هر فردی به تناسب شاکله‌ی خویش و راه و روش منحصر به فرد خود، به کمال فردی و اجتماعی برسد.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۵-۰۹-۱۳۸۵
 • ناشر: عابد

کتاب الگوهای نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

الگوهای نمادین و غیر کلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

در بخش نخست کتاب، کلیاتی درباره‌ی گسترش و عمق نماد و زبان نمادین در عرصه‌ی تاریخ و فرهنگ بشریت مطرح شده است. از این رو ابتدا از پیشینه و قدمت کاربست الگوهای نمادین در فرهنگ دیرینه‌ی تاریخ سخن به میان آمده است. هم‌چنین واژه‌شناسی فرهنگ نمادها از نظر اصطلاحات مشابه و مجاور این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده و طی آن ویژگی‌های بیان نمادین در تعلیم و تربیت نامرئی، مفهوم نماد در دوران معاصر، تقسیم‌بندی‌های نماد و نشانه در زبان‌شناسی و علم ارتباطات بررسی شده و در پایان این بخش نحوه‌ی استفاده از زبان نمادین در فرایند تربیت معنوی و دینی به همراه نمادهای غیرکلامی معرفی شده است. در بخش دوم روش‌ها و راهبردهای عملی در جریان تعلیم و تربیت غیرکلامی به خصوص در فرایند تدریس و آموزش در قالب کلاس درس و نوع ارتباط معلم با فضای کلاس از منظر زبان غیرکلامی، تقویت‌ها و محرکهای نشانه‌ای، حرکات معلم در کلاس درس، تماس‌های چشمی و اشاره‌ای، تعیین فاصله‌های فیزیکی و عاطفی در فرایند تدریس به شکل عملی ـ همراه با مصداق‌های عینی و رفتاری ـ تشریح گردیده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۳-۰۵-۱۳۸۵
 • ناشر:عابد

کتاب حکمت های گمشده در طبیعت

حکمت‌های گمشده در تربیت

در این کتاب، سعی شده است حکمت‌های تربیتی ـ با برداشتی آزاد ـ از متن حکایت‌ها و گفته‌های عارفانه و حکیمانه که محتوای تربیتی و اخلاقی دارد، استخراج و با توجه به واقعیت‌ها و معضلات نظام تعلیم و تربیت معاصر به بحث گذاشته شود. بر این اساس در بخش اول، حکمت‌ها و حکایت‌ها با اندک تحلیل و تفسیری از کارکرد تربیتی آن‌ها فراهم آمده است. در بخش دوم صرفا به گردآوری و نقل بدون نقد و تفسیر، اکتفا شده است. به زعم مولف این بخش با عنوان "بدون شرح"، فرصتی را برای خوانندگان فراهم می‌آورد تا با توجه به پیشینه‌های بخش نخست، خود به تفسیر و تحلیل حکایت‌ها دست بزنند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۰-۰۳-۱۳۸۵
 • ناشر: عابد

نمونه‌ای از متن‌های انتخابی آزمون پرلز 2001

نمونه‌ای از متن‌های انتخابی آزمون پرلز ۲۰۰۱


 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۰۶-۰۷-۱۳۸۴
 • ناشر: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت

کتاب عشق درمانی عبدالعظیم کریمی

عشق‌درمانی: روان‌درمانی عارفانه

در بخشی از معرفی کتاب آمده است: در کتاب حاضر "که بر اساس آموزه‌های عرفانی مولانا در قصه‌ی شاه و کنیزک شکل گرفته است، ضمن بهره‌گیری از دانش نوین روان شناسی به ویژه رویکردهای روان تحلیل‌گری، به تفسیر و تحلیل تصویرهای نمادین قصه شاه و کنیزک در شناخت عمقی لایه‌های وجود آدمی و شیوه‌های درمان روان رنجوری‌ها و روان پریشی‌ها پرداخته است... در ابتدا گزیده‌هایی از زندگی نامه‌ی مولانا وام گرفته از منابع مختلف ارائه شده است و سپس ضمن اشاره‌ی کلی به کلیات مثنوی و نقل منظوم قصه شاه و کنیزک و نگاهی به کارکرد تربیتی و روان درمانی قصه، عناصر کلیدی و واژگان محوری این قصه‌ی نمادین از دیدگاه عرفانی، روان شناختی و روان کاوی مورد بررسی قرار گرفته است".

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۳-۱۲-۱۳۸۳
 • ناشر: دانژه

کتاب مدرسه موزه

مدرسه موزه: مقدمه‌ای بر یادگیری فعال

این کتاب تلخیص از مجموعه مطالبی است در سال‌های "۱۳۷۹" و "۱۳۸۰" توسط دبیرخانه‌ی دفتر اجرایی موزه‌ی علوم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به انگیزه‌ی راه‌اندازی شهرکهای علمی، و احیای موزه‌ها به فارسی ترجمه شده است. موضوعات کتاب عبارت‌اند از: "بازخوانی آموزش و یادگیری فعال در موزه‌ها"، "بازپردازی؛ برنامه‌ریزی آموزشی؛ و یادگیری فعال در موزه‌ها" و "بازیابی و باز سنجی کارکرد آموزشی موزه‌ها".

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۸-۱۲-۱۳۸۳
 • ناشر: عابد

بررسی نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز

بررسی نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز

این کتاب گزارش‌های پژوهشی مربوط به مطالعه پرلز ۲۰۰۱ است که در آن ساختار، چارچوب و اهداف و روش‌های مطالعه‌ی بین‌المللی پرلز معرفی شده است هم چنین به یافته‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان اشاره شده است. در کتاب خاطرنشان شده "مطالعه‌ی بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامه‌ای ابتکاری برای ارزیابی توانایی خواندن کودکان در پایه‌ی چهارم ابتدایی است که سی و پنج کشور از سراسر جهان در آن شرکت دارند. این مطالعه با فاصله‌ی هر پنج سال یک بار در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱ روند سواد خواندن را مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار می‌دهد. پرلز یکی از مجموعه مطالعات گسترده‌ای است که انجمن بین‌امللی ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی انجام داده است. این انجمن از آغاز تاسیس خود در سال ۱۹۵۹، مطالعات تطبیقی وسیعی را در سطح بین‌المللی در زمینه‌ی علوم، ریاضیات، زبان، ادبیات به تربیت اجتماعی، نگارش، کامپیوتر، آموزش پیش دبستانی، درک مطلب سواد خواندن و غیره انجام داده است".

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۱۷-۱۲-۱۳۸۳
 • ناشر: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت

کتاب تربیت در طبیعت

تربیت در طبیعت

نگارنده معتقد است: "اگر کودکان و نوجوانان بتوانند در خلوت و تامل اندیشه و طراوت و ذکاوت نگاه خویش ارتباطی خلاق با "طبیعت" برقرار کنند، بسیاری از ناملایمات روانی، ناهنجاری‌های عاطفی، و کمبودهای رشدی و تکاملی آنها خود به خود بر طرف می‌شود.... یکی از رهیافت‌های اصلی در تامین بهداشت روانی، و شکوفایی قابلیت‌های فطری آدمی، آشتی مجدد او با طبیعت و درک و فهم زبان آن می‌باشد. در این کتاب سعی شده است این ارتباط شهودی از زبان و نگاه اندیشه برجسته‌ترین "طبیعت ستایان" که با زیباترین واژگان، جلوه‌های هستی را به نمایش گذاشته‌اند برقرار شود". مباحث و موضوعات اصلی کتاب عبارت‌اند از: رابطه تربیت و طبیعت، نگاه زیباشناسانه به طبیعت، افسون طبیعت در نگاه سپهری، شکوه طبیعت در نگاه روسو، فروغ طبیعت در نگاه کریستین بوبن، و نهادهای طبیعت در نگاه آیین ذن.

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۰۷-۰۲-۱۳۸۳
 • ناشر: عابد

کتاب نکته های روانشناختی در تربیت فرزندان

نکته‌های روان‌شناختی در تربیت فرزندان

نگارنده در این کتاب مبحث "نماز و تربیت دینی" در خانواده، نیزشیوه‌های تربیتی والدین در پرورش حس دینی فرزندان را مطرح می‌سازد و طی آن، اهداف، عوامل، زمینه‌ها، روش‌ها و باید و نبایدهای تربیت دینی کودکان و نوجوانان را همراه با نکته‌های روان شناختی بررسی میکند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۶-۱۲-۱۳۸۲
 • ناشر: ستاد اقامه نماز

کتاب آموزه های غیرمنطقی

آموزه‌های غیرمنطقی! آنچه با‌‌(نبا)ید بیاموزیم

این مجموعه متضمن کلمات قصار و نکته هایی درخصوص رفتار و اندیشه آدمی که به زعم نگارنده ".... بعضا از روی عادت و شرطی شدن به آن خو گرفته ایم....". برای مثال در کتاب آمده است: "یکی از علل افت تحصیلی در مدارس این است که دانش آموزان، موفقیت در مدرسه را هدف والدین می دانند و نه هدف خودشان!"

 • نقش: تدوین
 • تاریخ انتشار: ۰۶-۱۲-۱۳۸۲
 • ناشر: عابد

کتاب پژوهشی مفهوم مرگ در ذهن کودک

پژوهشی در مفهوم مرگ در ذهن کودک

عبدالعظیم کریمی در این کتاب ضمن آشنا کردن والدین و مربیان با مراحل تحول مرگ، شیوه‌های مقابله کودکان با تنیدگی فقدان و راه‌های ارتقا و تامین بهداشت روانی آنان را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرده است .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از" :تنیدگی روانی کودکان در مواجهه با مرگ عزیزان"، "نظریه‌های روان شناختی در تبیین سوگ و داغ دیدگی"، "یافته‌های پژوهشی"، "آثار روانی مرگ و واکنش روانی کوکان "و "راهبردهای روان شناختی در بهداشت روانی کودک ."

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۷-۰۸-۱۳۸۲
 • ناشر: قدیانی

کتاب نیمه پنهان | آموزش و پرورش رسمی

نیمه‌ی پنهان آموزش و پرورش رسمی

عبدالعظیم کریمی خاطر نشان میکند که این کتاب "ناظر بر نگاهی نقدگونه و آسیب شناسانه و در عین حال طنزگونه به فراسوی کارکرد آموزش و پرورش رسمی و آگاهی از واژگان، اصطلاحات و مفاهیمی است که امروزه، در پهنه گستره نظام‌هایی رسمی تعلیم و تربیت به کار گرفته می‌شوند و از نظر معنا دچار تغییر، تحریف، جا به جایی و بعضا واژگونی شده‌اند ."...در فصل اول این کتاب، معنای وارونه و طنزگونه پاره‌ای واژگان کلیدی رایج در آموزش و پرورش رسمی درج شده است .برای مثال ذیل واژه "مشاور "آمده است" :شخصی که با گذراندن دوره‌های نیم‌بند دانشگاهی و آموزش‌های عمومی در رشته‌های شبه تخصصی و روان شناختی و مشاوره و غیره ...فعالیت‌های همه جانبه و تخصصی را در سه حیطه هدایت سازشی، شغلی و تحصیلی انجام می‌دهد و هنوز هیچ‌گونه ارزشیابی علمی در تعیین و یا بازده صلاحیت‌های حرفه‌ای آنها در امر مشاوره و راهنمایی دانش‌آموزی به عمل نیامده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۷-۰۳-۱۳۸۲
 • ناشر: عابد

طنزنامه لاطائلات منطقی

طنزنامه لاطائلات منطقی!

این مجموعه شامل نوشته‌ها و حکایات طنزآمیز است که در ۴ بخش "لاطائلات اجتماعی"، "لاطلائلات تربیتی"، "لاطائلات سیاسی "و "لاطائلات علمی "تدوین شده است .در پایان هر مطلب، نوشته‌ای تحت عنوان "نتیجه منطقی "(شامل بررسی اجمالی متن) درج گردیده است .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۷-۰۲-۱۳۸۲
 • ناشر: عابد

کتاب روانشناسی تبلیغات

روان‌شناسی تبلیغات: راهبردهای روان‌شناختی تبلیغ

کتاب در دو بخش تدوین شده است .در بخش نخست با عنوان "گستره و ابعاد تبلیغ "اطلاعاتی درباره تبلیغات در عصر جدید (زمان شناسی تبلیغ) و مخاطب شناسی در تبلیغ (روان شناسی نوجوانی) درج گردیده است .سپس شیوه‌ها و مراحل تبلیغ (روش شناسی تبلیغ) توضیح داده شده است و نکته‌ها و گذاره‌های روان شناختی در تبلیغ و تربیت مطرح گردیده است" .چگونگی تبلیغ و آموزش ارزش‌ها (مضمون شناسی) و "اصول و ویژگی‌های تبلیغ در قرآن "از دیگر مباحث بخش نخست هستند .بخش دوم مشتمل بر حکمت‌ها و حکایت‌هایی است که برخی از موضوعات آن بدین قرارند" :انواع مخاطب‌ها در تبلیغ"، "تبلیغ با زبان جوانان"، "پرورش حس دینی"، "تبلیغ عادت گریز"!، "اول اندیشه وانگهی گفتار "و "تبلیغ درونی و نیت در تبلیغ ;" همچنین در کتاب ۳ پیوست با موضوعات "آشنایی بیشتر با دوره نوجوانی"، "خصوصیات دوره نوجوانی بر حسب سال به سال (از ۱۰ تا ۱۶ سالگی) "و "قدرت اقناع سازی تبلیغات "آورده شده است .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۰-۱۲-۱۳۸۱
 • ناشر: ستاد اقامه نماز و احیای زکات

کتاب در ستایش ناستوده ها

در ستایش ناستوده‌ها

مطالب این کتاب به صورت تک گفتارهای "مستقل "اما "مرتبط "تنظیم شده که هر یک در بر دارنده موضوعی به ظاهر ناستوده و ناپسند و نامتعارف است .روش طرح هر موضوع بدین صورت است که ابتدا و اغلب، مصرعی از اشعار مولانا به صورت مطلع گفتار می‌آید، پس از آن، حکایت و حکمتی از متون ادبی و عرفانی در ارتباط با موضوع عرضه می‌شود و سرانجام در پایان، توضیحات و تفسیرهای ادبی و عرفانی با گرایش و تاکید بر جنبه‌های تربیتی ذکر می‌گردد .توضیحات اضافی و شواهد و مثال‌های تکمیلی به صورت پی‌نوشت در آخر هر گفتار آمده است .موضوعاتی که در کتاب با مفاهیم عرفانی آورده شده از این قرار است :در ستایش مرگ‌آموزی، در ستایش ناهشیاری، در ستایش خودخواهی، در ستایش جهل و خطا، در ستایش شکست، در ستایش شر، در ستایش عادت گریزی، در ستایش سختی، در ستایش گرسنگی و تشنگی، در ستایش ذهن آموزش ندیده، در ستایش نهان سازی، در ستایش نااندیشگی، در ستایش بی‌نظمی، در ستایش سادگی، در ستایش ابن الوقتی، در ستایش بی‌عملی در ستایش تعلیم زدایی و در ستایش رنج و بلا .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۲-۰۸-۱۳۸۱
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب روان روان در نهان نهان

روان روان در نهان نهان

این نوشتار، توصیفی است از جنبه‌های مختلف عرفان، طریقت، سلوک، و مفاهیم و تعابیر عرفانی که با روح ابیات و حکایاتی چند به رشته تحریر درآمده است .نگارنده معتقد است" :درد مزمن و زخم دیرینه حاکم بر پیکره انسان‌ها، بیش و پیش از هرچیز ریشه در گسترش فرهنگ تظاهر و ریا و چندگانگی افراد آن دارد .که در یک چرخه معیوب، روز به روز، به این پدیده بیمارگون دامن می‌زند و آدمی را از شهامت "خود بودن "و "خود شدن "محروم می‌سازد، نمی‌توان ترویج دهنده صداقت و راست‌گویی، و پرورش دهنده فضایل ناب "اخلاق متعالی "باشد .روان روان [کتاب حاضر]، راه‌بردی شالوده شکنانه برای خروج از این مدار آسیب‌زا و ورود به فضای بیکران روان سیال و آزاد است .... روان روان، خاصیت بدیهه سازی، بدیهه گویی، بدیهه نوازی، و بدیهه سرایی دارد "....

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۳-۰۸-۱۳۸۱
 • ناشر: عابد

کتاب آوا و نوا در تربیت

آوا و نما در تربیت: تربیت موسیقایی

شاید بتوان گفت زبان موسیقی زبان غیر کلامی اما گویا و نافذ " مربی صامت درون" است که بدون هبچ واسطه ای و بی نیاز از هر رسانۀ دیگری می تواند در تعادل و توازن روح و روان افراد مؤثرواقع شود. به همین سبب است که "ملاصدرا" در تعبیری شگفت انگیز گفته است: "حقیقت موسیقی همین شنیدن صدای ظاهری نیست، بلکه در اصل، استماع خطاب "الست بربکم" است. در فرهنگ و هنر اسلامی، موسیقی به معنای وزین و جمیل آن با نشان هستی و بنیاد فطرت پیوندی ناگسستنی دارد و کاشف حالات و احوال مکنون آدمی است که در لایه ها و حجاب های آلاینده به فراموشی سپرده شده است، چرا که هستۀ معنا شناختی وجود آدمی، ریشه در لایه های عمیق و نخستین خلقت او و پدیدآیی آفرینش هستی دارد.

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۱۳-۰۸-۱۳۸۱
 • ناشر: عابد

کتاب یادداشت های ممنوعه برداشت های وارونه

یادداشت‌های ممنوعه! (برداشت‌های وارونه)

مجموعه حاضر مشتمل است بر عبارات کوتاه، پندها و اندرزهایی از اندیشمندان نقاط مختلف جهان و نیز داستان‌ها و حکایت‌های آموزنده‌ای درباره کارهای ممنوعه که در عین حال بالنده و سازنده است کتاب با این عناوین شکل گرفته است" :معقول بودن ممنوع"، "خودآگاهی ممنوع"، "شادی خواهی ممنوع"، "جدیت ممنوع"، "عادت پذیری مممنوع"، "نظم پذیری ممنوع"، "با سواد شدن ممنوع"،"پس انداز ممنوع"، "پژوهش کردن ممنوع "و "مشهور شدن ممنوع ."

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۹-۰۷-۱۳۸۱
 • ناشر: جامعه نو

کتاب نظم پریشان

نظم پریشان: گفتمان‌های متناقض‌نما در تربیت

نوشتار حاضر در سه بخش کلی فراهم آمده است .بخش نخست حاوی تعاریف و کلیاتی در باب زبان‌شناسی، تعلیم و تربیت، روان درمانی و هستی‌شناسی است .در بخش دوم برخی دیدگاه‌های تربیتی و در بخش سوم دیدگاه‌های برخی اشخاص درباره تعلیم و تربیت بیان شده که از آن جمله‌اند :کرشن اشتاینر، روسو، کارل یاسپرس، پارامیندس، پستالوزی، هراکلیتوس، و اگوستین .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۳-۰۴-۱۳۸۱
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب کودکی بازیافته

کودکی بازیافته (روزنه‌ای به سوی پاکی)

در این کتاب از کودکی به منزله سرمایه معنویت، بن مایه خلاقیت و سرچشمه صمیمیت و محبت یاد شده نکاتی درباره روش‌های باز تولید دوران کودکی در بزرگسالی و شکوفا کردن استعدادها و قابلیت‌ها در پس کدورت‌ها و روزمرگی‌ها مطرح می‌شود .مطالب کتاب در دو بخش تدوین یافته که در بخش اول، مبانی روان شناختی بازگشت به کودکی براساس نظریه "هانیز ورنر "آورده شده که نوعی تفکر شهودی و ادراک فیزیونومی در کودک است .در بخش دوم، نمونه‌هایی از آثار شاعران و عارفانی که آفرینش‌های ادبی خود را مرهون بازگشت به کودکی بوده‌اند نقل شده است .در کتاب همچنین، علاوه بر تحلیلی بر جایگاه کودکان در ادبیات داستانی، نمونه‌هایی از این داستان‌ها که ناظر بر حضور کودک و یا ترجمان کودکی بازیافته نویسندگان آن است درج شده است .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۸-۰۳-۱۳۸۱
 • ناشر: عابد

کتاب کودکی بازیافته

کودکی بازیافته (روزنه‌ای به سوی پاکی)

در این کتاب از کودکی به منزله سرمایه معنویت، بن مایه خلاقیت و سرچشمه صمیمیت و محبت یاد شده نکاتی درباره روش‌های باز تولید دوران کودکی در بزرگسالی و شکوفا کردن استعدادها و قابلیت‌ها در پس کدورت‌ها و روزمرگی‌ها مطرح می‌شود .مطالب کتاب در دو بخش تدوین یافته که در بخش اول، مبانی روان شناختی بازگشت به کودکی براساس نظریه "هانیز ورنر "آورده شده که نوعی تفکر شهودی و ادراک فیزیونومی در کودک است .در بخش دوم، نمونه‌هایی از آثار شاعران و عارفانی که آفرینش‌های ادبی خود را مرهون بازگشت به کودکی بوده‌اند نقل شده است .در کتاب همچنین، علاوه بر تحلیلی بر جایگاه کودکان در ادبیات داستانی، نمونه‌هایی از این داستان‌ها که ناظر بر حضور کودک و یا ترجمان کودکی بازیافته نویسندگان آن است درج شده است .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۸-۰۳-۱۳۸۱
 • ناشر: عابد

کتاب سازه های تربیت و دموکراسی

سازه‌های تربیت و دموکراسی: عقلانیت، مدنیت، معنویت

در این کتاب عوامل اساسی تربیت از منظر مردم سالاری دینی در دو بخش اصلی شرح داده شده است .توجه عمده نگارنده در کتاب به عوامل آموزشی و زمینه‌های "مدنی شدن تربیت "معطوف گشته است .وی در بخش نخست با عنوان "تعلیم و تربیت و دموکراسی "این موضوعات را مطرح کرده است" :بازخوانی نسبت تربیت و دموکراسی"، "سازه‌های بنیادی تربیت و دموکراسی"، "اهداف، روش‌ها و ویژگی‌ها"، "فرهنگ گفت و گو ."در بخش دوم تحت عنوان "گستره تربیت دموکراتیک در مدارس "دو موضوع "مدارس دموکراتیک "و "خصوصیات کلاس‌های دموکراتیک "بررسی می‌شود .ضمایم کتاب عبارت‌اند از" :تبارشناسی مفهوم دموکراسی در جهان اسلام"، "نسبت دین و دموکراسی " و "فرآیند جهانی شدن تعلیم و تربیت ."

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۱-۰۲-۱۳۸۱
 • ناشر: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت

کتاب الگوهای نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

الگوهای نمادین و غیرکلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

در این کتاب اهمیت نمادهای غیر کلامی در برقراری ارتباط و کنش‌های اجتماعی با این موضوعات بررسی شده است :زبان نمادین، زبانی دیگر در تربیت، کارآیی زبان نمادین، روش‌های نامرئی و ارتباط غیر کلامی در کلاس درس، فصاحت سکوت در تربیت و زبان نگاه و نماد تربیت نامرئی .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۹-۱۰-۱۳۸۰
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب تربیت طربناک

تربیت طربناک: ذهن‌انگیز و دل‌انگیز: شور و طرب در تربیت

سه عنصر« انگیختن»، «آموختن» و آنگاه «آمیختن»، جان‌مایه اصلی شکل‌گیری تربیت طربناک است. بخش نخست این کتاب تحلیلی از وضعیت موجود نظام آموزشی از لحاظ روانی و عاطفی حاکم بر مدارس با عنوان آسیب شناسی تربیت سوگناک انجام گرفته است و در بخش دوم چیستی تربیت طربناک با بهره‌گیری از آموزه های عرفانی و یافته های روان شناختی مورد بحث قرار گرفته است و در بخش سوم شاخص های مدرسه طربناک با ویژگی های نشاط انگیز و دل‌انگیز به نمایش در آمده است .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۵-۱۰-۱۳۸۰
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب خرد نامعقول

خرد نامعقول!: اندیشیدن از نوعی دیگر

"خرد نامعقول‌" ، خرد ِ "ویران‌گری‌" برای‌ "سازندگی‌" و عادت‌ شکنی‌ برای‌ نوآفرینی‌ است‌. در این‌ گفتمان‌ به‌ ظاهر بی‌ سامان‌ و نامعقول‌، فرآیند اندیشیدن‌ از "نوعی‌ دیگر" برای‌ زیستنی‌ از "جنس‌ دیگر" مطرح‌ شده‌ است‌. هدف‌ این‌ مجموعه‌ جمع‌ناپذیر که‌ با منطقی‌ "غیر متعارف‌" شکل‌ گرفته‌ است‌ به‌ چالش‌ کشاندن‌ سامانه‌های‌ تفکر عادی‌ و برهم‌ زدن‌ خانمانهای‌ ذهن‌ عادت‌ پیشه‌ است‌. در این‌ اثر، کهنگی‌ گذشته‌، نوآفرینی‌ آینده‌ را به‌ بار می‌آورد و شاخه‌های‌ بلند "مدرنیته‌ از ریشه‌های‌ عمیق‌ سنت‌ دیرینه‌ سر بر می‌آورد و عقل‌ "هنجارآفرین‌" از خرد "نابهنجار" و "شیدایی‌" از "اندوهگینی‌" و هستی‌ "طربناک‌" از نیستی‌ "سوگناک‌" و "انبساط‌" باطنی‌ از "انقباض‌" دائمی‌ سر می‌زند!

 • نقش: گردآورنده
 • تاریخ انتشار: ۰۶-۰۹-۱۳۸۰
 • ناشر: عابد

کتاب تعلیم و تربیت به کجا میرود

تعلیم و تربیت به کجا می‌رود؟ از ناکجا به هر کجا

مجموعه حاضر متضمن گفتارهای انتقادی و تحلیلی درباره تعلیم و تربیت است که بخشی از آن، پیش از این در نشریات مختلف به چاپ رسیده است .عناوین برخی مقالات به این شرح است" :تعلیم و تربیت رقابت مدار یا رفاقت مدار"، "مفهوم یادگیری در قلمرو تحول تاریخ روان‌شناسی"، "مشارکت خود درگیر در مقابل مشارکت کار درگیر"، "آموختن برای زیستن یا زیستن برای آموختن؟"، "نقش موسیقی و حرکات موزون در تربیت"، "تربیت سیاسی دانش‌آموزان"، "نگاهی به کارکرد اجتماعی آموزش و پرورش "و "جایگاه فعالیت‌های پرورشی در نظام جدید آموزش متوسطه ."

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۹-۱۱-۱۳۷۹
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب کودک و خانواده (کودک، تربیت و زندگی)

کودک، تربیت، زندگی: کودک و خانواده

جایگاه خانواده در تربیت کودک، مبحث اصلی کتاب است که در قالب توصیه‌ها و رهنمودهای متعدد به تفصیل از آن سخن رفته است .برخی مباحث کتاب عبارت‌اند از : معنی و مفهوم تربیت، هدف تربیت، تربیت درونی، روش‌های تربیتی، دوران کودکی و ویژگی‌های خاص آن، ایجاد شادی و نشاط درونی، ایجاد امنیت، ایجاد احساس مثبت، روش‌های یادگیری، تنبیه، پرورش روانی کودک، نحوه برخورد والدین با کودکان و ایجاد خلاقیت .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۱-۰۴-۱۳۷۸
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب کودک و مدرسه (کودک، تربیت و زندگی)

کودک، تربیت، زندگی: کودک و مدرسه

نوشتار حاضر، رهنمودها و توصیه‌هایی است در چگونگی برخورد با کودکان .اولیا و مربیان کتاب را با این مباحث مطالعه میکنند :نکاتی درباره برنامه‌های درسی، آموزش و پرورش خلاق، شیوه صحیح درس خواندن، امتحان و ارزش گذاری، ایجاد انگیزه، فعالیت‌های فوق برنامه، تربیت دینی و اخلاقی، کنترل و پرورش احساسات، تقویت اراده، ایجاد خلاقیت و مباحثی از این دست .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۱-۰۴-۱۳۷۸
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب کودک و معنای زندگی (کودک، تربیت و زندگی)

کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی

آن چه در این کتاب به طبع رسیده پیام‌ها و رهنمودهای تربیتی است که مولف ذیل پنج عنوان آن را به رشته تحریر درآورده است :کودک و چالش‌های زندگی، کودک و خوشبختی، کودک و تربیت جنسی، کودک و بازی، کودک و بهداشت روانی.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۱-۰۴-۱۳۷۸
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب تربیت چه چیز نیست

تربیت چه چیز نیست؟ چگونه تربیت نکنیم

عبدالعظیم کریمی در این کتاب روش‌ها و اقدامات غلط تربیتی را بررسی نموده طی آن نشان داده است که چگونه این اقدامات باعث می‌شود که افراد از شیوه زندگی انسانی و فطری خود دور شوند .به اعتقاد وی "اغلب دانش‌آموزان به مانند جامعه زنبوران دسته دسته در پیرامون اجبارها و القاهای آموزشی و تربیتی خیمه می‌زنند و با اقتباس از دیگران خود را فراموش میکنند و با تکیه بر آموخته‌های تلقینی، قدرت کشف و ابداع را از دست می‌دهند ."در بخش نخست کتاب توضیح داده شده که "تربیت "تغییر دادن، عادت دادن، نصیحت کردن، رام کردن و...نیست .در بخش دوم نیز به شیوه‌های غلط تربیت اشاره شده است .

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۶-۰۱-۱۳۷۷
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب حکمت های گمشده در طبیعت

حکمت‌های گم شده در تربیت

عبدالعظیم کریمی در این اثر، از دیدگاه عرفان و شهود، روش‌ها و منشی‌های تربیتی را در قالب حکایت تبیین کرده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۶-۰۱-۱۳۷۷
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

کتاب رویکردی نمادین به تربیت دینی

رویکردی نمادین به تربیت دینی

تربیت نمادین، بیان تمثیلی یا سمبلیک مفاهیم و شیوه‌هایی از تربیت فعال و خلاق است که سعی دارد جریان تربیت را به جایگاه طبیعی و فطری آن برگرداند؛ این جریان نه به واسطه‌ی کلیشه‌ها و توصیه‌های کلامی، بلکه به مدد نمادها و نشانه‌ها و رفتارهای غیرکلامی ظاهر می‌شود. این کتاب به شکلی عملی، روش‌ها و راهبردهای ویژه‌ای را برای استفاده‌ی معلّمان، مربّیان و والدین تبیین کرده است.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۲۴-۰۷-۱۳۷۴
 • ناشر: قدیانی

کتاب تربیت طبیعی در مقابل تربیت عاریه ای

تربیت طبیعی در مقابل تربیت عاریه‌ای

یکی از ارکان اصلی تربیت اصل آموزش پذیری و تربیت پذیری در کودکان و نوجوانان است. یک انسان می تواند بر اثر تعلیم و تربیت همه امور را مانند ارزشها نگرش و رفتارها را در این دنیا فرابگیرد و والدین می بایست رفتارهای گوناگون را به فرزندانشان یاد دهند و سعی نمایند که توانائیها و استعدادهای درونی آنان را تشخیص دهند.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۰۲-۰۳-۱۳۷۴
 • ناشر: انجمن اولیا و مربیان

کتاب مراحل شکل‌گیری اخلاق در کودک

مراحل شکل گیری اخلاق در کودک

کتاب‌ "مراحل‌ شکل‌گیری‌ اخلاق‌ در کودک‌" چگونگی‌ تحول‌ اخلاق‌ در کودکان‌ را با تأکید بر رویکردهای‌ تحولی‌ و بر اساس‌ نظریه‌های‌ ژان‌ پیاژه‌، لورنس‌ کهلبرگ‌، فروید... مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌. این کتاب چگونگی‌ تحول‌ اخلاق‌ در کودکان‌ را با تأکید بر رویکردهای‌ تحولی‌ و بر اساس‌ نظریه‌های‌ ژان‌ پیاژه‌، لورنس‌ کهلبرگ‌، فروید... مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌. بخش‌ اول‌ این‌ کتاب‌ را مباحث‌ عمده‌ در"روان‌شناسی‌ رشد کودک‌" تشکیل‌ می‌دهد و در بخش‌ دوم‌"مبانی‌ روان‌شناختی‌ رشد اخلاقی‌" و در بخش‌های‌ بعدی‌ "چگونگی‌ اندازه‌گیری‌ شاخص‌های‌ رشد اخلاقی‌"، و "روش‌های‌ آموزش‌ ارزش‌های‌ اخلاقی‌ در کودک‌" به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. در بخش‌ ضمیمه‌ این‌ کتاب‌ نمونه‌هایی‌ از آزمون‌های‌ سنجش‌ رشد اخلاقی‌ و روش‌های‌ مصاحبه‌ بالینی‌ با کودکان‌ و نیز تجربه‌های‌ موفق‌ آموزش‌ اخلاقی‌ در دیگر کشورها از جمله‌ ژاپن‌ معرفی‌ شده‌ است‌.

 • نقش: نویسنده
 • تاریخ انتشار: ۱۸-۱۱-۱۳۷۳
 • ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

اسکرول به بالا