كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
رويكردي نمادين به
تربيت ديني
با تأكيد بر روشهاي اكتشافي
(انتشارات قدياني, چاپ اول, 1374, چاپ‌ دوم‌، 1381, 191 ص‌)
در اين‌ اثر تلاش‌ شده‌ است‌ مجموعه‌اي‌ از نكته‌ها، ديدگاهها و روشهاي‌ تازه‌اي‌ در فلمرو "تربيت‌ ديني‌"، آن‌ هم‌ با رويكردي‌ "نمادين‌" و برگرفته‌ از فرهنگ‌ اسطوره‌اي‌ و ادبيات‌ عرفاني‌ تدوين‌ گردد؛ فرهنگي‌ كه‌ زبان‌ ويژه‌اي‌ را مي‌طلبد تا مخاطب‌ با آن‌ همدلي‌ كند؛ زباني‌ كه‌ متأسفانه‌ بشر كنوني‌ از آن‌ غافل‌ شده‌ است‌ و به‌ تعبير "اريك‌ فروم‌" در حكم‌ ِ "زبان‌ از ياد رفته‌" تلقّي‌ مي‌شود. اما در سالهاي‌ اخير تغييري‌ عميق‌ در افكار بشري‌ نسبت‌ به‌ اساطير و زبان‌ سمبوليك‌ پيدا شده‌ است‌ كه‌ حكايت‌ از بازگشت‌ به‌ فرهنگ‌ ديرينه‌ و متون‌ عرفاني‌ شرق‌ دارد. با اين‌ همه‌، بايد دانست‌ كه‌ فراگيري‌ اين‌ زبان‌ هنوز دوران‌ صباوت‌ و شيرخوارگي‌ را مي‌گذراند و با محدوديتها، كج‌ فهمي‌ها و تحريفهاي‌ متعددي‌ روبروست‌. از يك‌ سو با ادعاهاي‌ بعضي‌ از مكاتب‌ روانكاوي‌ مواجهيم‌ كه‌ هر يك‌ اصرار دارند تنها آنها معناي‌ حقيقي‌ زبان‌ سمبوليك‌ را دريافته‌اند، و از سوي‌ ديگر پاره‌اي‌ از اسطوره‌ دانان‌ و شرق‌ شناسان‌ غربي‌ تلاش‌ كرده‌اند زبان‌ نمادين‌ عرفان‌ شرق‌ را تا حدّ رؤياها و تخيّلات‌ بشر بدوي‌ تقليل‌ دهند. اما در اينجا، صرف‌ نظر از مباحث‌ نظري‌، سعي‌ شده‌ است‌ كاربست‌ زبان‌ نمادين‌ در تربيت‌ ديني‌ معرفي‌ شود.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi