كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
نتايج مطالعه پيشرفت سواد خواندن پرلز 2001
(انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت، چاپ اول 1383)
مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز (PIRLS) يك مطالعه تطبيقي در زمينه «سواد خواندن» كودكان است كه تحت نظر انجمن بين المللي ارزيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) انجام گرفته است. سي و پنج كشور شركت كننده ، ميزان سواد خواندن را در دانش آموزان دو پايه بالاتز كه بيشترين تعداد 9 ساله ها را در ميان خود دارند مورد ارزيابي قرار دادند . اين سن در اكثر كشورها پايه چهارم است (در ايران نيز پايه چهارم مورد ارزيابي قرار گرفت) مطالعه پرلز 2001، اطلاعات تطبيقي را درباره سواد خواندن در ميان دانش آموزان پايه چهارم ارائه مي دهد. همچنين عوامل گوناگوني را كه با يادگيري سواد خواندن در دانش آموزان مرتبط است بررسي مي كند.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi