كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
نمونه اي از متنهاي قابل انتشار
آزمون پرلز 2001
(انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت، چاپ اول 1383)
آنچه پيش رو داريد، مجموعه اي از متن هاي آزمون پرلز 2001 در بخش هاي ادبي و اطلاعاتي مي باشدكه مجوز انتشار آنها از طرف IEA به كشورها داده شده است.مركز ملي مطالعه پرلز ايران نيز براي آشنايي كارشناسان ، پژوهشگران و به ويژه معلمان دوره ابتدايي، اين متنها را در اختيار آنها قرار داده است تا ضمن آشنايي با چارچوب و ويژگي هاي اين متنها بتوانند دانش آموزان را در فرآيند يادگيري خواندن در ابعاد عميقتر ياري دهند، زيرا يكي از عوامل اصلي در كاهش عملكرد پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان ايران، نامأنوس بودن آنها با بعضي از اين متنها و بخصوص نوع سؤالها و شيوه ارزشيابي اين آزمون بوده است.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi