كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
مدرسه موزه
مقدمه اي بر يادگيري فعال در موزه ها
(انتشارات سازمان دانش آموزي، چاپ اول 1383)
براستي چگونه مي توان «موزه هاي مرده» را به «مدرسه زنده» تبديل كرد؟ چگونه مي توان گردش هاي «تفنني و تفريحي» صرف را به گردش هاي «علمي و تخيلي» ارتقاء داد؟ چگونه مي توان بين «آموزه هاي مدرسه اي» ، «ديدارهاي موزه اي » پيوندي معني دار برقرار كرد؟ چگونه مي توان ضمن عبور آگاهانه از مسير گذشته به خلق و توليد سازه هاي پوياي آينده دست يافت؟ و چگونه مي توان ضمن تكيه بر بنيادهاي علمي ؤ آموزشي كشورهاي پيشرفته باري توسعه و كاربري آموزشي موزه ها و راه اندازي شهرك هاي علمي، فرهنگي، هنري و تاريخي بهره جست؟


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi