كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
هشدارها و نكته‌هاي تربيتي
(انتشارات انجمن اوليا و مربيان, چاپ اول, 1373, چاپ‌ هفتم‌، سال 1382, 103 ص‌)
اين‌ كتاب‌ با رويكردي‌ "واگرا" و گفتماني‌ "واژگون‌"، مخروط‌ نظام‌ تعليم‌ و تربيت‌ را از بنياد به‌ چالش‌ كشانده‌ است‌ و آنچه‌ را كه‌ به‌ نام‌ "تربيت‌" و دلسوزي‌ و حمايت‌ از كودكان‌ صورت‌ مي‌گيرد به‌ بازسنجي‌ فراخوانده‌ است‌. در بخش‌هاي‌ بعدي‌ اين‌ كتاب‌ كوچك‌، هشدارهاي‌ بزرگ‌ و تكان‌ دهنده‌اي‌ كه‌ ناشي‌ از عواقب‌ آسيب‌زا و آثار فروكاهندة‌ تربيت‌ قيم‌مآبانه‌ است‌ به‌ اوليا و مربيان‌ داده‌ شده‌ تا آنها با هوشياري‌ همراه‌ با هراس‌ مقدس‌ به‌ آنچه‌ كه‌ با آرامش‌ و غرور در فروپاشي‌ ساختار شخصي‌ فرزندان‌ انجام‌ مي‌دهند بينديشند و به‌ تبع‌ آن‌ مسير بالنده‌ تربيت‌ را از سراب‌ كاهندة‌ آن‌ تشخيص‌ دهند.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi