كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
آوا و نوا در تربيت
(انتشارات عابد, چاپ اول, 1381, چاپ‌ دوم‌، سال 1382, 232 ص‌)
كتاب‌ "آوا و نوا" يا "تربيت‌ موسيقيايي‌" براي‌ نخستين‌ بار موضوع‌ موسيقي‌ و كاركرد تربيتي‌ آن‌ را در قلمرو رشد و تحول‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار داده‌ است‌. هرچند آثار تربيتي‌ موسيقي‌ در ايجاد توازن‌ و هماهنگي‌ احساسات‌، عواطف‌ و كنش‌هاي‌ شناختي‌ و رفتاري‌ انسان‌ به‌ شيوه‌هاي‌ مختلف‌ و از ديدگاههاي‌ گوناگون‌ بيان‌ شده‌ است‌ اما در اينجا سعي‌ شده‌ است‌ با تكيه‌ بر مباني‌ عرفاني‌ و هنري‌ راهبردهاي‌ تربيتي‌ در چگونگي‌ به‌كارگيري‌ هنر موسيقي‌ و آيين‌ سماع‌ به‌ قصد شكوفايي‌ استعدادهاي‌ فطري‌ و معنوي‌ دانش‌آموزان‌ معرفي‌ شود. در "بخش‌ نخست‌" اين‌ اثر مباحثي‌ چون‌ آثار روان‌ ِ شناختي‌ تربيت‌ موسيقيايي‌، كاربرد موسيقي‌ در نظام‌هاي‌ آموزشي‌، موسيقي‌ و پرورش‌ حسي‌ زيبايي‌ دوستي‌، موسيقي‌ و پرورش‌ حس‌ شنوايي‌، و در بخش‌ دوم‌ ، كاركرد تربيتي‌ حركات‌ موزون‌ و نقش‌ درمانگري‌ موسيقي‌ به‌ همراه‌ كتاب‌شناسي‌ موسيقي‌ درماني‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi