كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
نظم پريشان
گفتمان‌هاي متناقض نما در تربيت
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌ , چاپ‌ ‌ اول‌، 1381, 240 ص‌)
كتاب‌ نظم‌ پريشان‌، مجموعه‌ايست‌ جمع‌ناپذير با نظمي‌ پريشان‌ و منطقي‌ آشفته‌ ـ به‌ عمد ـ براي‌ مخاطبان‌ نوانديش‌ و عادت‌ناپذير؛ مخاطباني‌ كه‌ از تن‌ دادن‌ به‌ يكنواختي‌، يك‌ سونگري‌ و يكسان‌ انديشي‌ خودداري‌ كرده‌، نگاهي‌ توحيد يافته‌ به‌ كثرت‌ تضادها و تناقض‌هاي‌ زندگي‌ دارند و تعليم‌ و تربيت‌ خلاق‌ و فعال‌ را در پرتو تعارض‌ها و تناقض‌ها، متعالي‌ مي‌جويند. تربيت‌ در اين‌ ديدگاه‌ خالق‌ كساني‌ است‌ كه‌ ساكن‌ بي‌قرار، سادة‌ پر نقش‌، شاداب‌ غمگين‌، فقير توانگر، سالم‌ بيمار، مست‌ هشيار، گستاخِ نجيب‌، مهاجر مقيم‌، سنگدل‌ مهربان‌، محروم‌ غني‌، منظم‌ آشفته‌، ترسان‌ ِ ايمن‌، قوي‌ نحيف‌، خود پيرو ِ مطيع‌، عاقبت‌ انديش‌ حال‌ نگر، سنت‌ گراي‌ نوانديش‌، عاقل‌ ِ ديوانه‌، هزار رنگ‌ بي‌ رنگ‌، لذت‌ جوي‌ رنج‌ خواه‌ و عادت‌ گريز عادت‌ پيشه‌، هستند.
مُراد نگارنده‌ از جمع‌ آوري‌ اين‌ آراء ناهمساز، پي‌افكني‌ طرح‌ تازه‌اي‌ براي‌ "فهمي‌ در انگيخته‌" و "نگاهي‌ فرهيخته‌" به‌ مفاهيم‌، اشياء، واژه‌ها، قاعده‌ها و هنجارهاي‌ فنون‌ تربيت‌ و مهارت‌هاي‌ زندگي‌ مي‌باشد. شايد بتوان‌ گفت‌ اين‌ همه‌، بهانه‌ و زمينه‌اي‌ براي‌ "انديشه‌سازي‌" بجاي‌ "انديشه‌ آموزي‌"، "دانش‌ پژوهشي‌" بجاي‌ "دانش‌ اندوزي‌" و "نوآفريني‌" بجاي‌ "نوآموزي‌" است‌ تا ريشه‌ها و رگه‌هاي‌ "تفكر واگرا" كه‌ منشأ اصلي‌ خلاقيت‌ و نوآوري‌ است‌ در ذهن‌ مخاطب‌ جان‌ تازه‌اي‌ يابد و يكنواختي‌، يكساني‌ و يك‌ سو نگري‌ جاي‌ خود را به‌ تنوع‌، تكثر و چند سونگري‌ بدهد. در چنين‌ فضايي‌ از انديشيدن‌ و فهميدن‌ است‌ كه‌ روح‌ و روان‌ آدمي‌ به‌ تحرك‌ و پويايي‌ فراخوانده‌ مي‌شود و انسان‌ از تعادل‌ "بودن‌" به‌ تعالي‌ "شدن‌" و از "هنجارپذيري‌ فروهنده‌" به‌ "هنجارآفريني‌ بالنده‌" ارتقا مي‌يابد.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi