كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
مراحل شكل‌گيري اخلاق در كودك
با تأكيد بر رويكردهاي تحولي
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌ , چاپ اول, 1374, چاپ‌ سوم‌، 1380, 245 ص‌)
كتاب‌ "مراحل‌ شكل‌گيري‌ اخلاق‌ در كودك‌" چگونگي‌ تحول‌ اخلاق‌ در كودكان‌ را با تأكيد بر رويكردهاي‌ تحولي‌ و براساس‌ نظريه‌هاي‌ ژان‌ پياژه‌، لورنس‌ كهلبرگ‌، فرويد... مورد بررسي‌ قرار داده‌ است‌. بخش‌ اول‌ اين‌ كتاب‌ را مباحث‌ عمده‌ در"روان‌شناسي‌ رشد كودك‌" تشكيل‌ مي‌دهد و در بخش‌ دوم‌"مباني‌ روان‌ شناختي‌ رشد اخلاقي‌" و در بخش‌هاي‌ بعدي‌ "چگونگي‌ اندازه‌گيري‌ شاخص‌هاي‌ رشد اخلاقي‌"، و "روش‌هاي‌ آموزش‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ در كودك‌" به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. در بخش‌ ضميمه‌ اين‌ كتاب‌ نمونه‌هايي‌ از آزمون‌هاي‌ سنجش‌ رشد اخلاقي‌ و روش‌هاي‌ مصاحبه‌ باليني‌ با كودكان‌ و نيز تجربه‌هاي‌ موفق‌ آموزش‌ اخلاقي‌ در ديگر كشورها از جمله‌ ژاپن‌ معرفي‌ شده‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi