كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
روان‌شناسي تربيت كودك (3)
كودك و معناي زندگي
كودك؛ تربيت؛ زندگي
(مؤسسه فرهنگي منادي تريت, چاپ اول, 1378, چاپ‌ دوم‌، 1379, 60 ص‌)
 كتاب “كودك و معناي زندگي“ به مهم‌ترين رويدادهاي شكل‌گيري شخصيت كودك در دورة حساس رشد پرداخته است. از جمله, “كودك و چالش‌هاي زندگي“, “كودك و خوشبختي“ , “كودك و تربيت جنسي“ و ... كه در هر بخش به نكات كاربردي در حيطة تعليم و تربيت كودكان آن هم در متن زندگي طبيعي و در بستر تحول اشاره كرده است.
زندگي كودكان در دنياي امروز متضمن يادگيري مهارت‌هاي بنيادي در مواجهه با چالش‌ها و موانع و رنج‌هايي است كه ناخواسته وارد ميدان رشد و تحول او مي‌شود. و اگر كودكان مهارت تبديل موانع و تهديدهاي رشد را به عوامل و فرصت‌هاي سازنده نداشته باشند ديري نمي‌پايد كه آنان به افرادي ناتوان, نااميد و شكست خورده تبديل مي‌شوند. اين كتاب والدين را از چگونگي پيشگيري آسيب‌هاي احتمالي دوران رشد و تقويت مهارت‌هاي زندگي لذت‌بخش براي كودكان آگاه مي‌سازد.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi