كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
من آموختم كه ...
آموزه‌هاي غيرمنطقي
آنچه با[نبا]يد بياموزيم
(انتشارات عابد, چاپ اول, 1381, ‌233 ص‌)
در اين‌ كتاب‌ "آموزه‌هاي‌ غيرمنطقي‌" برخاسته‌ از نگاهي‌ موشكافانه‌ به‌ زندگي‌ منطقي‌ و عادي‌ است‌ كه‌ بعضاً از روي‌ عادت‌ و شرطي‌ شدن‌ به‌ آن‌ خو گرفته‌ايم‌. و در اين‌جا تلاش‌ شده‌ است‌ جلوه‌هايي‌ از اين‌ آموزه‌ها در گزاره‌هايي‌ كوتاه‌ به‌ معرض‌ ِ نگاه‌ انديشه‌سازان‌ "نونگر" و رهپويان‌ "نوسفر" قرار گيرد.
برخي‌ از اين‌ عبارت‌ها اقتباس‌ ناهشيار از كلمات‌ قصار بزرگان‌ انديشه‌ و حكمت‌ است‌ و بعضي‌ از آنها به‌ شكل‌ في‌البداهه‌ و با تداعي‌ آزاد از دلِ آموزه‌هاي‌ نامرئي‌ و ناخوانده‌ برخاسته‌ است‌؛ شماري‌ نيز نقل‌ قول‌ مستقيم‌ گفته‌هاي‌ انديشمندان‌ "دگربين‌" است‌، و گروهي‌ ديگر گزيده‌هاي‌ گزنده‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ تناسب‌ فضاي‌ فكري‌ و فرهنگي‌ موجود انتخاب‌ و ارائه‌ شده‌ است‌.
اغلب‌ آنچه‌ در نماد عباراتي‌ پارادوكسيكال‌ (متناقض‌نما)، كوتاه‌ و اما واگرا آمده‌ است‌، صرفاً براي‌ تكانش‌ "ذهن‌" و "دل‌"، و نه‌ اندوزش‌ علم‌ و دانش‌ است‌؛ براي‌ نظم‌زدايي‌ ذهن‌ است‌ و نه‌ آرام‌سازي‌ آن‌؛ براي‌ ويران‌ كردن‌ ساختمان‌ ذهن‌ است‌ و نه‌ سازمان‌ دادن‌ آن‌؛ و براي‌ ايجاد ابهام‌ و ايهام‌ است‌ و نه‌ شفافيت‌ و صراحت‌. شايد اين‌گونه‌ سخن‌ گفتن‌ و اين‌سان‌ انديشيدن‌ ما را به‌ آنچه‌ نبايد "بياموزيم‌" و نبايد "بينديشيم‌" و نبايد "به‌ ياد آوريم‌"، نزديك‌تر كند.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi