كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
سازه‌هاي تربيت و دموكراسي
عقلانيت, مدنيت, معنويت
(انتشارات پژوهشكده تعليم وتربيت, چاپ اول, 1380, چاپ‌ دوم‌، 1382, 293 ص‌)
در كتاب‌، "سازه‌هاي‌ تربيت‌ و دموكراسي‌" ، كوشش‌ شده‌ است‌ تا رابطة‌ "مردم‌سالاري‌" و "تربيت‌" و عوامل‌ و شرايط‌ مؤثر در دموكراتيزه‌ شدن‌ آموزش‌ و پرورش‌ با توجه‌ به‌ شرايط‌ نوين‌ جامعة‌ اسلامي‌، در جهت‌ نهادي‌ كردن‌ مردم‌سالاري‌ ديني‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شود. هر چند گسترة‌ تربيت‌ با توجه‌ به‌ ژرفنا و فراخناي‌ آن‌ از ابعاد مختلف‌ روان‌شناختي‌ و جامعه‌شناختي‌ برخوردار است‌ و بيش‌ از هر چيز متأثر از سياست‌ها و راهبردهايي‌ است‌ كه‌ ريشه‌ در نهادهاي‌ مختلف‌ فرهنگي‌، سياسي‌ و اجتماعي‌ دارد؛ اما در اينجا سعي‌ شده‌ است‌ بيشتر به‌ عوامل‌ آموزشي‌ و زمينه‌هاي‌ "مدني‌ شدن‌" تربيت‌ ـ با استفاده‌ از نظريه‌هاي‌ علمي‌ و يافته‌ها و تجربه‌هاي‌ جهاني‌ ـ اشاره‌ شود.
بنابراين‌، هرگونه‌ حركت‌ اصلاح‌طلبانه‌ بايد از طريق‌ تعليم‌ و تربيت‌، آن‌ هم‌ معظوف‌ به‌ نسل‌ جوان‌ و نوجوان‌ آغاز شود، و آموزش‌ و پرورش‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ "پيشرو" اين‌ حركت‌ در چارچوب‌ آرمان‌هاي‌ ديني‌ و ارزش‌هاي‌ جامعة‌ اسلامي‌ به‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ مدد رساند.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi