كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
راهبردهاي‌ روان‌ شناختي‌ تبليغ‌
(با مخاطبان‌ جوان‌)
(انتشارات ستاد اقامه‌ نماز, چاپ‌ ‌اول، 1381, 201 ص‌)
در اين‌ كتاب‌،"راهبردهاي‌ روان‌ شناختي‌ تبليغ‌"، تلاش‌ شده‌ است‌ ضمن‌ آشنايي‌ مختصري‌ با تحولات‌ زيستي‌، رواني‌ و اجتماعي‌ جوانان‌ و بيان‌ مهم‌ترين‌ نظريه‌هاي‌ روان‌ شناختي‌ در تبيين‌ ويژگي‌هاي‌ دورة‌ نوجواني‌، به‌ طرح‌ عوامل‌ مؤثر در تبليغ‌ بپردازد.
فصل‌ اول‌ كتاب‌ را موضوع‌ "مخاطب‌شناسي‌" آن‌ هم‌ در سيماي‌ جهان‌ امروز در بر مي‌گيرد. و در فصل‌هاي‌ بعدي‌ روش‌شناسي‌، موقعيت‌شناسي‌، زمان‌شناسي‌ و زبان‌ گزيني‌ در تبليغ‌ با تأكيد بر رويكردهاي‌ تعاملي‌ و تحولي‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.
در بخش‌ دوم‌ با نگاهي‌ به‌ متون‌ كهن‌ و انديشه‌هاي‌ بليغ‌ و بالنده‌ عرفاني‌ و ادبي‌، نمونه‌هايي‌ از حكمت‌هاي‌ تبليغي‌ از زبان‌ حكيمانه‌ و عرافان‌ بيان‌ شده‌ است‌ و در بخش‌ ضميمه‌ شاخص‌هاي‌ سنجش‌ و ارزشيابي‌ اقناع‌گري‌ در تبليغ‌ و آشنايي‌ بيشتر با روان‌شناسي‌ نوجواني‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi