كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
در ستايش ناستوده‌ها
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌ , چاپ‌ اول ‌، 1378, 224 ص‌)
كتاب‌ "در ستايش‌ ناستوده‌ها" با رويكرد "خلاف‌ آمد عادت‌" آنچه‌ را كه‌ در زندگي‌ متعارف‌ و عقل‌ رايج‌ پسنديده‌ و مقبول‌ است‌ مورد ترديد قرارداده‌ و برعكس‌، آنچه‌ را كه‌ ظاهري‌ ناپسند، تلخ‌ و گزنده‌ دارد در مقام‌ ستايش‌ و تمجيد نشانده‌ است‌. در بخشي‌ از اين‌ نوشتار آمده‌ است‌: به‌ راستي‌ چگونه‌ مي‌توان‌ از دل‌ "ناستوده‌ها" ستايش‌ آميزترين‌ فضايل‌ زندگي‌ حكيمانه‌ را به‌ نمايش‌ گذاشت‌؟ چگونه‌ مي‌توان‌ با "اضداد ِ آشتي‌ناپذير" به‌ "وحدتي‌ دل‌پذير" دست‌ يافت‌؟ چگونه‌ تواند بود كه‌ چيزي‌ از دل‌ ضدّ خود برآيد؛ مثل‌"نور" ازدل‌ "ظلمت‌" ، "محبت‌" ازدل‌ "محنت‌"، "گنج‌" ازدل"رنج‌" ، "قدرت‌" ازدرون "ضعف‌" ،"امنيت‌" از دل‌ "خوف‌" و "حيات‌" از دل‌ "مرگ‌" و... .
در اين‌ اثر مقوله‌هايي‌ چون‌ رنج‌، بيماري‌، جهل‌، خطا، شكست‌، بي‌ نظمي‌، بي‌ عملي‌، ناهشياري‌ و... عليرغم‌ ظاهري‌ ناستوده‌ مورد ستايش‌ قرار گرفته‌ و آثار تربيتي‌ و تكاملي‌ آنها بازنمايي‌ شده‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi