كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
خرد نامعقول‌
(انديشيدن‌ از نوعي‌ ديگر)
(انتشارات عابد, چاپ اول, 1380, چاپ‌ سوم‌، 1382, 163 ص‌)
"خرد نامعقول‌" ، خرد ِ "ويران‌گري‌" براي‌ "سازندگي‌" و عادت‌ شكني‌ براي‌ نوآفريني‌ است‌. در اين‌ گفتمان‌ به‌ ظاهر بي‌ سامان‌ و نامعقول‌، فرآيند انديشيدن‌ از "نوعي‌ ديگر" براي‌ زيستني‌ از "جنس‌ ديگر" مطرح‌ شده‌ است‌.
هدف‌ اين‌ مجموعة‌ جمع‌ناپذير كه‌ با منطقي‌ "غير متعارف‌" شكل‌ گرفته‌ است‌ به‌ چالش‌ كشاندن‌ سامانه‌هاي‌ تفكر عادي‌ و برهم‌ زدن‌ خانمانهاي‌ ذهن‌ عادت‌ پيشه‌ است‌.
در اين‌ اثر، كهنگي‌ گذشته‌، نوآفريني‌ آينده‌ را به‌ بار مي‌آورد و شاخه‌هاي‌ بلند "مدرنيته‌ از ريشه‌هاي‌ عميق‌ سنت‌ ديرينه‌ سر بر مي‌آورد و عقل‌ "هنجارآفرين‌" از خرد "نابهنجار" و "شيدايي‌" از "اندوهگيني‌" و هستي‌ "طربناك‌" از نيستي‌ "سوگناك‌" و "انبساط‌" باطني‌ از "انقباض‌" دائمي‌ سر مي‌زند!


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi