كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
حكمت‌هاي گمشده در تربيت
نگاهي تازه به متون كهن
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌ , چاپ اول, 1376, چاپ‌ ‌ دوم‌، 1380, 236 ص‌)
در كتاب‌ "حكمت‌هاي‌ گم‌ شده‌ در تربيت‌" سعي‌ شده‌ است‌ حكمت‌هاي‌ تربيتي‌ ـ با برداشتي‌ آزادـ از متن‌ حكايت‌ها و گفته‌هاي‌ عارفانه‌ و حكيمانه‌ استخراج‌ و با توجه‌ به‌ واقعيت‌ها و معضلات‌ امروز نظام‌ تعليم‌ و تربيت‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شود. آثار دل‌انگيز و جان‌ افزاي‌ عارفان‌ و سالكان‌ راه‌ كمال‌ از شيخ‌ عطار نيشابوري‌ و مولوي‌ گرفته‌ تا حكمت‌هاي‌ سعدي‌ و خواجه‌ نصير طوسي‌ و امام‌ محمد غزالي‌ و از معارف‌ بهاءالدين‌ ولد گرفته‌ تا تمهيدات‌ و نامه‌هاي‌ عين‌القضاة‌ همداني‌ و از مقالات‌ شمس‌ تبريزي‌ و عزيزالدين‌ نسفي‌ گرفته‌ تا شطحيات‌ حواجه‌ عبدالله‌ انصاري‌ و شيخ‌ ابورجاء خمركي‌ به‌ قدر توش‌ و توان‌ گردآوري‌ شده‌ است‌. هرچند اين‌ حكايت‌ها و حكمت‌ها را مي‌توان‌ از زواياي‌ ديگري‌ چون‌ تحليل‌ عرفاني‌ و صوفيانه‌، تحليل‌ "اجتماعي‌ و اديبانه‌"، تحليل‌ "ساختاري‌ و ساختماني‌"، تحليل‌ حركت‌ شناختي‌، فضاشناختي‌، شخصيت‌ شناختي‌ و نيز تحليل‌هاي‌ زبان‌ شناختي‌، مردم‌ شناختي‌، نماد شناختي‌ و... مورد بازگويي‌ و بازكاوي‌ قرار داد؛ اما از آنجا كه‌ قصد اصلي‌ نگارنده‌ در مراجعه‌ به‌ اين‌ متون‌ ديرينه‌ معطوف‌ به‌ نكته‌هاي‌ تعليمي‌ و حكمت‌هاي‌ تربيتي‌ بوده‌ است‌، از تحليل‌ ديگر ابعاد و لايه‌هاي‌ پنهان‌ و آشكار اين‌ متون‌ خودداري‌ شده‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi