كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
الگوهاي نمادين و غيركلامي در
تعليم و تربيت نامرئي
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌ , چاپ اول, 1376, چاپ‌ ‌ دوم‌، 1380, 220 ص‌)
هدف‌ كتاب‌ "تعليم‌ و تربيت‌ نامرئي‌" بازنمايي‌ بحث‌ جديدي‌ در زمينة‌ معرفي‌ روش‌هاي‌ تربيتي‌ در قلمرو كاربست‌ زبان‌ نمادين‌ است‌ كه‌ با نظريه‌هاي‌ متعارف‌ و معمول‌ تربيتي‌ متفاوت‌ است‌. چرا كه‌، محور عمدة‌ اين‌ رويكرد بهره‌گيري‌ از روش‌هاي‌ ديداري‌ و نشانه‌شناسي‌ در فرايند ارتباط‌ تصويري‌ است‌. در مجاور اين‌ بحث‌، به‌ ديگر ابزارهاي‌ ارتباط‌ غير كلامي‌ نيز پرداخته‌ مي‌شود.
مراد ديگر نگارنده‌ از معرّفي‌ اين‌ ديدگاه‌، بازداشتن‌ اوليا و مربيان‌ از ورود به‌ تعليم‌ و تربيت‌ مستقيم‌ و پرهيز از عوارض‌ آسيب‌زايي‌ است‌ كه‌ بر غالب‌ روش‌هاي‌ جاري‌ تعليم‌ و تربيت‌ در مدارس‌ حاكم‌ است‌. روش‌هايي‌ كه‌ هر كدام‌ به‌ دلايلي‌ چند ـ يا به‌ شكست‌ انجاميده‌ است‌ و يا نتايجي‌ وارونه‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌. هرچند آثار منفي‌ و نتايج‌ نارسا و نازاي‌ روش‌هاي‌ تربيتي‌ رايج‌ به‌ تفصيل‌ در جاي‌ ديگر اشاره‌ شده‌ است‌. اما در اين‌ اثر سعي‌ شده‌ است‌ انواع‌ شيوه‌هاي‌ تربيتي‌ از طريق‌ ارتباط‌ غيركلامي‌ (ديداري‌، تصويري‌، نمادين‌) در قالب‌ پيام‌هاي‌ غير مستقيم‌ و غير استشعاري‌ با سبك‌هاي‌ "زبان‌ شناختي‌" و "زيباشناختي‌" در فرآيند تعليم‌ و تربيت‌ نامرئي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. انتخاب‌ اين‌ شيوة‌ نامتعارف‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ اغلب‌ الگوها و روش‌هاي‌ كلامي‌ و مستقيم‌، كارآيي‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi