كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
تعليم و تربيت به كجا مي‌رود؟
از ناكجا به هركجا
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌, چاپ‌ اول ‌، 1379, 351 ص‌)
كتاب‌ "تعليم‌ و تربيت‌ به‌ كجا مي‌رود؟" از ناكجا به‌ هركجا؟" همان‌گونه‌ كه‌ از عنوان‌ آن‌ بر مي‌آيد با نگاهي‌ انتقادي‌ و تحليلي‌، نظام‌ تعليم‌ و تربيت‌ را در ابعاد ِ اهداف‌، برنامه‌ريزي‌، روش‌هاي‌ تدريس‌، فرآيندهاي‌ ياددهي‌ ـ يادگيري‌، ارزشيابي‌ آموزشي‌ و ديگر مؤلفه‌ها و مفاهيم‌ تربيتي‌ مورد نقد و بررسي‌ قرار داده‌ است‌. عبارت‌ "از ناكجا به‌ هر كجا" ناظر بر گسستگي‌، سرگرداني‌ و گم‌ گشتي‌ نظام‌ آموزشي‌ در مواجهه‌ با نيازهاي‌ اساسي‌ دانش‌آموزان‌ از يك‌ سو و چالش‌هاي‌ جهاني‌ تعليم‌ و تربيت‌ از سوي‌ ديگر مي‌باشد. در حقيقت‌ نقدهاي‌ گزنده‌ در اين‌ نوشتار نشان‌ مي‌دهد كه‌ عليرغم‌ تاريخ‌ يكصد و پنجاه‌ ساله‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمي‌ و تجربه‌ دو دهه‌ از نظام‌ آموزشي‌ پس‌ از انقلاب‌، هنوز نظام‌ آموزشي‌ ما از فقدان‌ يك‌ استراتژي‌ علمي‌، واقع‌ بينانه‌ و كاربردي‌ رنج‌ مي‌برد.
موضوعاتي‌ چون‌: "تعليم‌ و تربيت‌ وارونه‌"، "ارزيابي‌ ِ ارزشيابي‌"، "قلب‌ گم‌ شده‌ در تعليم‌ وتربيت‌"، "دين‌ دهي‌" يا "دين‌يابي‌ در تربيت‌ ديني‌"، "آموختن‌ براي‌ زيستن‌ يا زيستن‌ براي‌ آموختن‌؟" تحقيقات‌ آموزشي‌ به‌ كجا مي‌رود؟" و ... بخش‌هايي‌ از عناوين‌ اصلي‌ اين‌ كتاب‌ مي‌باشد.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi