كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
تربيت‌ طربناك
شور و طرب در تربيت
(مؤسسة‌ فرهنگي‌ منادي‌ تربيت‌ , چاپ‌ ‌ اول‌، 1380, 200 ص‌)
"تربيت‌ طربناك‌" ، ضمن‌ نگاهي‌ آسيب‌ شناختي‌ به‌ تربيت‌ سوگناك‌ و فضاي‌ سنگواره‌اي‌ و انقباضي‌ حاكم‌ بر مدارس‌، جلوه‌هاي‌ زيباشناختي‌ تعليم‌ و تربيت‌ طربناك‌ را براساس‌ گفتماني‌ شورانگيز و دل‌انگيز نشان‌ مي‌دهد. گفتارهاي‌ اصلي‌ اين‌ كتاب‌ را موضوعاتي‌ چون‌؛ "چيستي‌‌ تربيت‌ طربناك‌"، "مدرسة‌‌طربناك‌"، "بازيابي‌هستي‌‌طربناك‌” و اهداف‌ و روش‌هاي‌ تربيتي‌ نشاط‌انگيز در تعليم‌ و تربيت‌ تشكيل‌ مي‌دهد.
در بخش‌ نخست‌ اين‌ كتاب‌، تحليلي‌ از وضعيت‌ موجود نظام‌ آموزشي‌ تحت‌ عنوان‌ "آسيب‌شناسي‌ تربيت‌ سوگناك‌" انجام‌ گرفته‌ و در بخش‌ دوم‌ ويژگي‌هاي‌ تربيت‌ طربناك‌ با بهره‌گيري‌ از آموزه‌هاي‌ ديني‌، عرفاني‌ و روان‌شناختي‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi