كتابها‌ مقالات سايتهاي مرتبط‌ بيوگرافي آلبوم عكس تماس با ما English
آموزش به مثابه پرورش
(به بهانه طرح تلفيق)
(پژوهشكده تعليم و تربيت, چاپ اول, 1381, چاپ‌ دوم‌، 1382, 92 ص‌)
در اين‌ "تك‌ نگاشت‌" تلاش‌ شده‌ است‌ تا رابطه‌ي‌ بين‌ "آموزش‌" و "پرورش‌" به‌ منزله‌ي‌ فرآيندي‌ درهم‌ تنيده‌ و يك‌ پارچه‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گيرد. چرا كه‌، پرورش‌ غايت‌ آموزش‌ است‌، همان‌گونه‌ كه‌ "يادگيري‌" محصول‌ "تدريس‌" است‌. پس‌ نمي‌توان‌ براي‌ اين‌ دو مفهوم‌ ِ به‌ ظاهر متفاوت‌، مأموريت‌هاي‌ مستقل‌ و برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌ جداگانه‌ قائل‌ شد.
به‌ عبارتي‌ ديگر، هدف‌ اصلي‌ اين‌ اثر، پرورشي‌ كردن‌ آموزش‌ است‌ تا بتوان‌ فرآيند ياددهي‌ ـ يادگيري‌ را در ابعاد سه‌ گانه‌ي‌ شناختي‌، عاطفي‌ و رواني‌ ـ حركتي‌ گسترش‌ و تعميم‌ داد. اين‌ تعميم‌، همة‌ اهداف‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عقلاني‌، عاطفي‌، اخلاقي‌، اجتماعي‌ و...) را در بر گرفته‌ و نظام‌ آموزشي‌ را از گسستگي‌ بين‌ "نظر" و "عمل‌" از يك‌ سو، و "دانش‌" و "ارزش‌"از سوي‌ ديگر رهايي‌ مي‌بخشد.


ليست كتابهاي دكتر كريمي
 
 
Home English | Contact us | Photo Album | Biography | Related Sites | Articles | Books      
:::   تمام حقوق براي دكتر عبدالعظيم كريمي محفوظ است   :::   به روز شده در سال 1385   :::
Tel : (+9821) 88928318   Email : karimi@rie.ir
All rights reserved for Dr. Abdol Azim Karimi